biblia - pismo święte - wiara

Czy Jezus był tylko jednym z przywódców religijnych?

czytano 3767 razy

Wiemy dobrze, iż Jezus był doskonałym nauczycielem. Przekazywał wiedzę o swoim Bogu i Ojcu, uczył jak oddawać mu cześć. Podobnie czyniło i czyni wielu przywódców religijnych. Oczywiście, żaden z nich nie jest w stanie dorównać wiedzą i umiejętnością nauczania Jezusowi, a wielu z tzw. przywódców religijnych naucza też nieprawdziwych informacji o Bogu.


Jednak nawet pomijając te aspekty - Jezusa wyróżniają 3 istotne elementy:

  1. pochodzenie,

  2. realizacja kluczowego dla ludzkości elementu zamierzenia Boga
    oraz

  3. pozycja przed Bogiem.

Przyjrzyjmy się pochodzeniu Jezusa, zobaczmy Ewangelia wg Jana 6:38:

"ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał"

Jezus był potężną istotą duchową, przebywająca ze Stwórcą w Niebiosach. Jego szczególną pozycje podkreślają też słowa z 1 Listu do Kolosan 1:15, gdzie czytamy, że jest pierworodnym wszelkiego stworzenia - jest więc pierwszym bytem, który Bóg powołał do istnienia.
Skoro Jezus był istotą duchową jak pojawił się na ziemi jako człowiek?

Tu dochodzimy do drugiego elementu wyróżniającego Jezusa: zrealizował on zamierzenie Boga dotyczące wybawienia ludzi od grzechu śmierci. Jak czytamy w Ewangelii wg Mateusza 1:18 Bóg za sprawą Ducha Świętego przeniósł życie Jezusa do łona żydowskiej dziewicy Mari. Jezus odbywa swą ziemską służbę, a następnie w 33 roku swojego życia zostaje zabity, przez co składa ofiarę ze swojego życia za wszystkich ludzi.

Podkreślił to Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 3:24:
i jest to wspaniałomyślny dar, że zostają uznani za prawych dzięki jego niezasłużonej życzliwości poprzez uwolnienie na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa."

W ten sposób dotarliśmy do kolejnego kluczowego elementu wyróżniającego Jezusa. Dzięki dotrzymaniu wierności w swym ziemskim życiu - Jehowa Bóg wzbudził go do życia w niebie i powierzył mu szczególne przywileje. Jednym z nich jest wyrażony przez apostoła Piotra słowami zanotowanymi w Dziejach Apostolskich 4:12:

I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni".

Jezus Chrystus jest JEDYNYM pośrednikiem miedzy Jehową Bogiem a ludźmi.

Innym wyróżniającym się przywilejem jest opisana przez Pawła w Liście 1 do Koryntian 15:25-27- władza królewska,
Zobaczmy List 1 do Koryntian 15:25-27:
"Bo on
musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć. Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy(...)".

 

Zdaje sobie sprawę, że nie omówiłem wszystkich możliwych czynników dowodzących iż Jezus Chrystus nie był tylko kolejnym przywódcą religijnym. Mam nadzieję, iż te najbardziej istotne:

  • niebiańskie pochodzenie,

  • wykupienie ludzkości z niewoli grzechu,

  • pozycja pośrednika między Bogiem a ludźmi,

  • i wreszcie władza królewska

- są wystarczające by dowieść, że Jezus był i jest kimś znacznie więcej.

 data dodania: 2011.01.10 01:56
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login