biblia - pismo święte - wiara

Bracia Jezusa

czytano 7128 razy

(temat w rozbudowie)

Termin brat (rodzony)* jest tłumaczeniem greckiego adelfòs.
Brat:  Każdy z synów mających wspólnych rodziców (lub jedno z nich) w stosunku do innego ich syna lub córki; po hebrajsku ʼach, po grecku adelfòs.

Bracia Jezusa Chrystusa

Tremin adelfòs np.:

 • Mt 12:46 BT Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia (adelfoí) stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić.
 • Mk 3:31: Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia (adelfoí) i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
 • Łk 8:19: Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia (adelfoí), lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
 • Jn 2:12: Następnie On, Jego Matka, bracia (adelfoí) i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
 • Mat. 13:53-56 (Kowalski): „Gdy Jezus ukończył tę przypowieść, odszedł stamtąd. Przybył do swego rodzinnego miasta i nauczał w tamtejszej synagodze. Zdumieni ludzie pytali: ‚Skąd bierze mu się ta mądrość i moc czynienia cudów? Czyż nie jest on synem cieśli? A matce jego czyż nie jest na imię Maryja? A braciom [gr. adelfoí] jego: Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czyż wszystkie siostry [adelfaí] jego nie są tu, między nami?’”

Zarówno więc znaczenie słowa (poniżej odniesienie do kuzyna) jak i kontekst wskazują, że chodzi o braci Jezusa (nie kuzynów). I chyba z  tym poglądem zgadza się chyba większość tłumaczy Biblii ponieważ nie używają terminu kuzyn przy tłumaczeniu lecz brat.


Skąd wiadomo, ze nie chodzi o kuzynów Jezusa?**
Gdy mowa o braciach Jezusa niektórzy twierdzą, że chodzi o kuzynów gr anepsiòs. Jednak:

 • Gdy w Pismach Greckich jest mowa o siostrzeńcu lub kuzynie, nie pojawia się słowo adelfòs. W takich sytuacjach wyjaśniano, o jakie pokrewieństwo chodzi; czytamy np. o „synu siostry Pawła” czy „Marku, kuzynie [anepsiòs] Barnabasa” (Dz 23:16; Kol 4:10).
 • W Łukasza 21:16 występuje zarówno greckie słowo syggenòn („krewni”, np. kuzyni), jak i adelfòn („bracia”).
 • Stosunki łączące cielesnych braci Jezusa z jego matką, Marią, wskazują, że byli to jej synowie, a nie dalsi krewni. Zazwyczaj wymieniano ich razem z nią: np. Mt 6:3 : Czyż nie jest to cieśla, syn Marii, a brat Jakuba i Józefa, i Judasa, i Szymona?


Skąd wiadomo, ze nie chodzi o braci duchowych ?

 • 1. Gdy Jezus pełnił swą służbę, ‛jego bracia nie wierzyli w niego’, wyrażenie „jego bracia” z pewnością nie może się odnosić do braci w sensie duchowym (Jn 7:3-5):
  "Toteż jego bracia rzekli do niego: "odejdź stąd i idź do Judei, żeby i twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz. Bo nikt nie czyni nic skrycie, gdy sam stara się być publicznie znany. Jeżeli takich rzeczy dokonujesz, ujawnij się światu”. Jego bracia bowiem nie wierzyli w niego."
 • 2. Braci Jezusa wyraźnie odróżniono od jego uczniów (Jn 2:12):
  "Potem on i jego matka, i bracia, i jego uczniowie przybyli do Kafarnaum, ale nie pozostali tam przez wiele dni."


Zobacz również: czy Maria, matka Jezusa Chrystusa miała dzieci.


Dlaczego więc Jezus tuż przed śmiercią nie powierzył swej matki, Marii, opiece cielesnych braci, lecz apostoła Jana? (Jn 19:26, 27).
Najwyraźniej dlatego, że apostoł Jan, jego kuzyn, dowiódł swej wiary i Jezus szczególnie go miłował. Ta duchowa więź była dla niego ważniejsza od cielesnej; ponadto nic nie wskazuje na to, by bracia Jezusa już wtedy byli jego uczniami.


Skąd wiadomo, że nie było to rodzeństwo Jezusa z poprzedniego małżeństwa Józefa ?
Jest to jednak twierdzenie bezpodstawne, gdyż w gruncie rzeczy odbierałoby to Jezusowi pozycję pierworodnego i tym samym zaprzeczało jego prawu do dziedziczenia królestwa Dawidowego (2 Samuela 7:12, 13).


Sposób użycia w Biblii terminu "brat"/ cytaty wg NW/


1. dosł. "brat" - np.
- Rdz 25:24-25: 24 Z czasem dopełniły się jej dni, by urodziła, i oto były w jej łonie bliźnięta. 25 I wyszedł pierwszy, cały czerwony jak urzędowa szata włosiana; toteż nazwano go imieniem Ezaw. 26 Potem zaś wyszedł jego brat i ręką trzymał się pięty Ezawa; nazwano go więc imieniem Jakub. A Izaak miał sześćdziesiąt lat, gdy ona ich urodziła.
- Mt 4:21: . 21 A odchodząc stamtąd, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy byli w łodzi razem z Zebedeuszem, swym ojcem, i naprawiali sieci; i zawołał ich

2. brat - wspólnie działający, w jednym celu: Chiram i Salomon (1Kl 5:1-12; 9:13)

3. brat - osoba blisko związana (przyjaźń) : Dawid i Jonatan (2Sm 1:26)

4. brat - osoby o określonych skłonnościach: Prz 18:9:  9 Kto się okazuje opieszały w swej pracy, jest bratem tego, kto doprowadza do ruiny

5. brat - uczeń Jezusa (Mt 25:40; 28:10; Jn 20:17)

6. brat - stołeczność (zbór) chrześcijan (Mt 23:8; Heb 2:17)

7. brat - jak członek ludzkości (Dz 2:8-10, 29, 37)

8. brat - członek zboru chrześcijańskiego (1Ko 7:14, 15)

9. bracia - ogóle określenie społeczności chrześcijan (Dz 1:15; Rz 1:13; 1Ts 1:4)


przypisy:

*
W New Catholic Encyclopedia (1967, t. 9, s. 337) przyznano, że jeśli chodzi o greckie słowa adelfoí i adelfaí, użyte w Mateusza 13:55, 56, to „za czasów ewangelisty oznaczały one w greckojęzycznym świecie rodzonego brata i rodzoną siostrę i tak je rozumiał grecki czytelnik.
**
Hipoteza, według której słowo „brat” (adelfòs) oznacza w tym wypadku „kuzyna” (anepsiòs), nie powstała wcześniej niż w 383 r. n.e. i przypisuje się ją Hieronimowi. Jednak Hieronim nie przytoczył żadnych uzasadniających ją argumentów, a w późniejszych pismach wyraził nawet pewne wątpliwości wobec swej „teorii kuzynów”. Biblista J. B. Lightfoot napisał: „Św. Hieronim nie oparł swej teorii na tradycji, a zatem dowodów na jej poparcie należy szukać wyłącznie w Piśmie Świętym. Zbadałem biblijne świadectwo i stwierdziłem, że (...) argumenty na rzecz tej teorii są znacznie słabsze niż argumenty przeciwko niej, należy więc ją odrzucić” (St. Paul’s Epistle to the Galatians, Londyn 1874, s. 258).data dodania: 2011.08.31 00:20    data edycji: 2011.08.31 00:21
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 2         Dodaj komentarz

2017-09-23 15:09 | Krzysztof

Na pytanie "skąd wiadomo, że nie było to rodzeństwo Jezusa z poprzedniego małżeństwa Józefa?" pada odpowiedź, że "odbierałoby to Jezusowi pozycję pierworodnego". Zaiste dziwna to odpowiedź. Owszem "najstarszy wśród rodzeństwa", ale przecież także "urodzony jako pierwszy". I co ma do tego 2 Księga Samuela (7:12,13), bo nie ma tam ani słowa o pierworodnym. Pozdrawiam.

---------------------------

Odpowiedź:

Odpowiedź nie jest dziwna tylko rzeczowa:)
Jeśli Jezus były kolejnym dzieckiem Józefa - nie byłyby uznawany za pierwszego (pierworodnego) Józefa, co żydzi podnosiliby chętnie w argumentacji przeciw Jezusowi dowodząc przed ludem, że nie jest oczekiwanym mesjaszem, królem.
A jak wiemy jego rodowód nigdy nie został poddany w wątpliwość przez jego przeciwników (nawet po  śmierci Jezusa nie podważali rodowodu spisanego przez Mateusza w Ewangelii- choć mieli do niej dostęp)
ps.
2 Samuela zaś właśnie mówi że potomek z linii Dawida, będzie tym obiecanym mesjaszem, królem.


2014-04-01 1:05 | Julek

Wszystko fajnie, tylko poprawcie błąd w akapicie który mówi, że Jezus powierzył swoją matkę Janowi. Owszem, Janowi ktory nie był kuzynem Jezusa tylko uczniem. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa, a już długo przed ukrzyżowaniem był "bez głowy";)

 

------------

Odpowiedź:

Apostoł Jan był synem Zebedeusza i bratem apostoła Jakuba. Jego matką najwidoczniej była Salome, przypuszczalnie siostra Marii, matki Jezusa (Mat. 10:2; 27:55, 56; Marka 15:40; Łuk. 5:9, 10). Oznaczałoby to, że łączyło go z Jezusem pokrewieństwo.Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login