biblia - pismo święte - wiara

Jezus skałą - Mt 16:18

czytano 6431 razy

W  18 wersecie czytamy: \"Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduje kościół mój\".
A kontekst całej rozmowy wskazuje, że dyskutowali KIM JEST JEZUS (zob wers 13 i 20)

Jest to w zgodzie z tym, kogo za skalę i kamień węgielny uważali apostołowie:

 1. Piotr nazywa Jezusa kamieniem (Dz 4:8-11)
 2. Piotr nazywa Jezusa kamieniem i skałą (1P 2:4-8)
 3. Paweł nazywa Jezusa kamieniem (Ef 2:20)  

Tak więc poprawne rozumienie wersetu:
Ty jesteś Piotr,
a na tej skale (Mesjaszu zob wers 16 i 17) - zbuduje kościół mój.Dodatkowe argumenty:

 1. bramy Hadesu (piekła) go nie przemogą -  (zob Ap 1:18 )
 2. Chrystus skałą (1Kor 10:4)
 3. Zapowiedź zbudowania zboru na opoce - a głową zboru/kościoła jest Chrystus (Ef 1:22; Ef 5;23; Kolosa 1:18-24)
 4. Tłumaczenia:
  1. Różne słowa w grece:
   • skała - gr. pétra (rodz. żeński)
   • pétros (wyraz rodz. męskiego, oddawany jako imię własne Piotr), dosłownie „kamień; odłam skalny”
  2. Różne słowa w aramejskim: imię męskim zaimkiem osobowym hu, a w drugim wypadku użyto żeńskiego zaimka wskazującego hadeʼ.

  Tłumaczenie: \"Ty jesteś Piotr [po grecku Pe′tros] i na tej skale [pe′trai]  zbuduje kościół mój\"

 5. Proroctwa wskazują tylko na jedną skałę, Mesjasza: Iz 28:16, Iz 8:14 por Rz 9:31-33

 data dodania: 2010.06.25 01:58    data edycji: 2011.12.27 19:20
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login