biblia - pismo święte - wiara

Imię Jezus

czytano 3849 razy

Używana w języku polskim forma imienia „Jezus" nie jest bezpośrednim tłumaczeniem z hebrajskiego, pochodzi od łac. Iesus* - który jest tłumaczeniem greckiego Iesous - a ten jest hellenizowaną formą  hebrajskiego lub aramejskiego ēšuaʿ, Joszua - co z kolei jest skróconą formą hebrajskiego  Jehoszua.

Imię Jezus to to samo imię co Jozue, podział w tłumaczeniu na Jezus lub Jozue jest sztuczny.

Imię Jehoszua (Jezus, Jozue) nosiło co najmniej kilka postaci Biblijnych:

1. Kapłan z rodu Aarona żyjący w czasach Dawida  (1Kn 24:1, 11, 31; Ezd 2:1, 36; Neh 7:39).

2. Jeden z Lewitów, którym za panowania króla Ezechiasza powierzono rozdzielanie dziesięcin i danin w miastach kapłanów (2Kn 31:15).

3. Izraelita z rodziny Pachat-Moaba; niektórzy z jego potomków wrócili z niewoli babilońskiej razem z Zerubbabelem (Ezd 2:1, 2, 6; Neh 7:11).

4. Arcykapłan (w księgach Aggeusza i Zachariasza występuje jako Jozue), syn Jehocadaka i wnuk Serajasza (Ezd 3:8; Neh 12:26; 1Kn 6:14). Pochodził z rodu Eleazara (zob. Ezd 7:1-5

5. Naczelnik jednego z lewickich domów, którego członkowie w 537 r. p.n.e. powrócili z niewoli babilońskiej z Zerubbabelem (Ezd 2:40; Neh 7:43).

6. Jeden z Lewitów nadzorujących odbudowę świątyni (Ezd 3:9).

7. Jeden z Lewitów, którzy czytali i objaśniali Prawo ludowi oraz przewodzili w wielbieniu Boga pod kierownictwem Ezdrasza. Być może należał do domu wspomnianego w poz. 5 (Neh 8:7; 9:4, 5)

 

* Co ciekawe - podobnie imię Boże w formie „Jehowa" używane w języku polskim, prawdopodobnie jest również tłumaczeniem z łac. Iehoua

Zob.: http://www.biblia.start24.eu/152-imie-Boga.html

 data dodania: 2015.12.22 08:18
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login