Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Flp 2:6, Który chociaż był w postaci Bożej...

Flp 2:6

Tekst grecki (Textus receptus): ος εν μορφη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θεω
BW: Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
BT: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
BG: Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu,
GP: nie (jako) porywanie uznał być równo Bogu

tłum z jęz. ang.
The
New Testament G.R. Noyesa(1869) : „który, będąc w kształcie Bożym, nie uważał równości z Bogiem za coś, co można by zagarnąć" .
La
Bibbia Concordata (1968): " który, chociaż był w kształcie Bożym, nie uważał, że powinien chciwie przywłaszczyć sobie równość z Bogiem" .
Today's
English Version (1976): „Zawsze miał naturę Bożą, ale nie myślał o tym, żeby próbować siłą stać się równym Bogu" .
New
World Translation of the Holy Scriptures  1984: „który - choć bytował w kształcie Bożym - nie brał pod uwagę przywłaszczenia, mianowicie: że powinien być równy Bogu".
The
New Jerusalem Bible 1985: „Który, będąc w kształcie Bożym, nie uważał równości z Bogiem za coś, co należałoby sobie przywłaszczyć" .

 
O czym dokładnie mówi ten werset?


1. Jezus był w postaci Bożej
Należy więc określić czym jest ta postać Boża.
Biblia mówi, że Bóg jest Duchem ( Jana 4:24: Bóg jest Duchem )

W 1Kor 15:44 czytamy : "Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe".
Z Biblii też wyraźnie wynika, że aniołowie również są duchami (Hebr 1:13-14; 1 Krl 22:21) - można więc również śmiało powiedzieć, że są oni w postaci Bożej.

Wnioski: Z tego zwrotu nie wynika, że postać Boża - oznacza samego Boga.

Przykład:

Żaden LOGICZNY wniosek nie prowadzi do stwierdzenia, że: Grzegorz mając tą samą postać co Marian - jest tym Marianem.

zobacz również:  Obraz /być obrazem kogoś/  


2. Będąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności by być równym Bogu

Jeśli Jezus byłby TYM Bogiem to będąc w postaci bożej - nie miało by sensu rozpatrywanie takiej sposobności, bo on już byłby TEMU Bogu równym.

Jeśli byłby tym Bogiem to jaki sens logiczny miały ten zapis?
Słowa te mają sens tylko wówczas gdy Jezus będąc w postaci Bożej nie był TYM Bogiem.ps.

Niektórzy próbują sugerować także, iż wynika z tego, że Jezusa miał możliwość bycia równym Bogu.
Przeczą temu kontekst oraz odniesienia do treści Biblii.

 

Podsumowanie:

W żadnym wypadku więc werset ten nie prowadzi do logicznych wniosków, że:

1. Jezus był TYM bogiem
2. Miał możliwość (dosłownie, fizycznie) lub jest równy TEMU Bogu

Wyraźnie natomiast wynika z niego, że był odrębną osobą ("możliwość" brania pod uwagę bycia równym).

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu