Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Jana 5:23: aby czcili (szanowali) Syna...

Tekst grecki (Textus receptus): ινα παντες τιμωσιν τον υιον καθως τιμωσιν τον πατερα ο μη τιμων τον υιον ου τιμα τον πατερα τον πεμψαντα αυτον
BW:  Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.
BT:  aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
BG: Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
GP: aby wszyscy szanowali Syna jak szanują Ojca/ Nie szanujący Syna nie szanuje Ojca, (który posłał)  go

Warto zwrócić na tłumaczenie podane w GP. Dlaczego?
Ponieważ słowo przetłumaczone na "cześć " w pozostałych przekładach nie oznacza - czci , którą należy oddawać Bogu JHWH.

Wyraz oddawany jako "cześć" w pismach greckich:

Inne greckie terminy nawiązujące do oddawania czci:

 

W Jana 5:23 zastało użyte greckie τιμωσιν - czyli zgodnie ze sposobem użycia w Biblii oraz przyjętym tłumaczeniem słownikowym , mowa o: oddawaniu czci , okazywaniu szacunku. Użyte np.

Czy więc należy rozumieć ten werset że mowa w nim o czci (jako oddawaniu czci TEMU Bogu)?


Kontekst

Ciekawe jest zestawienie z J 8:49 - ponieważ występuje tu ten sam grecki termin.
Jezus mówi: ... |
" Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie" BT

"...szanuję Ojca mego, a wy nie okazujecie szacunku mi" GP

Jezus działając w imieniu Boga (swoja postawą Oddawał mu szacunek/cześć - czczę Ojca) -> Żydzi go nie szanowali. Jego uczynki nie miały kierować czci należnej Bogu do Jezusa  -> "Ja nie szukam własnej chwały" (J8:50) - > dlaczego? ->

 

Kontekst bezpośredni

Żydzi zarzucili Jezusowi złamanie prawa dotyczącego Szabatu (5:16). Jezus im odpowiedział, że "Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.". Co miał na myśli ? Wyjaśnia dalej, że jest przedstawicielem Boga (występuje w jego imieniu): " Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni." (5:19).
O słuszności swojego postępowania Jezus jest przekonany- ponieważ nie czyni nic z siebie. Ojciec mu pokazał jak ma czynić: "Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni" (5:20).

Chcąc więc zabić Jezusa (za to co robił) Żydzi nie szanowali Boga (ponieważ Jezus był jego przedstawicielem).  Stąd Jezus otrzymał też przywilej np. sądzenia (5:22) - aby Żydzi -> szanowali Syna , jak szanują Ojca -> bo decyzje Ojca dotycząca Szabatu chcieli przestrzegać, natomiast decyzje Jezusa  o uzdrowieniu w Szabat, już nie (ale to się właśnie miało zmienić).

Dlatego też później Jezus wyraźnie zaznacza, iż "przyszedł w imieniu Ojca (5:43) i że sam z siebie nie może nic czynić"(5:30) - > trudno wiec oczekiwać, że rozumiejąc swoją zależność od Ojca - chciał by oddawano jemu cześć należną prawdziwemu Bogu.

 

Podsumowując za GP:

"aby wszyscy szanowali Syna jak szanują Ojca/ Nie szanujący Syna nie szanuje Ojca, (który posłał)  go"

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu