Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Dz 9:14, którzy wzywają Twego imienia....

Dz 9:14

Tekst grecki (Textus receptus): και ωδε εχει εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι παντας τους επικαλουμενους το ονομα σου
BW:  Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego.
BT: I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia.
BG: I tu ma moc od najwyższych kapłanów, aby wiązał wszystkie wzywające imienia twego.

Żydzi zabronili chrześcijanom : " przykazali im, żeby się nigdzie nie wypowiadali ani nie nauczali z powoływaniem się na imię Jezusa" Dz 4:18 - nie dziwi wiec zakaz przywołany przez Ananiasza.

Imię - Słowo bądź wyrażenie identyfikujące daną osobę, miejsce, zwierzę, roślinę lub jeszcze coś innego. „Imię" może również oznaczać jakiegoś człowieka albo jego reputację.

Wzywanie imienia :

Inne zastosowania:

Zgodnie z zastosowaniem w Biblii , werset ten może znaczyć, że po prostu uznawali sie za uczniów Chrystusa  - mówili o nim jako o Chrystusie  (w kontekście też , ze Żydzi odrzucili go jako tego Chrystusa przysłanego od Boga). Co byłoby oczywiste ponieważ - jak wynika z relacji Biblijnej, wzywali tego imienia (używali go).

Wskazywanie, że werset ten JEDNOZNACZNIE mówi , że wzywanie imienia Jezusa jest tym samym co wzywanie imienia Jehowy - jest nieprawdą.

Imię Jezusa stało się znane (Mr 6:14) i było używane:

Czyż więc nie wzywali imienia Jezusa, czyż nie byli z nim kojarzeni?
Żaden werset nie wskazuje na to by "wzywanie imienia Jezusa" było formą kultu (tą należną tylko Ojcu).

Sami przeciwnicy mówią jak oni to rozumieli:

„Stanowczo wam rozkazaliśmy, żebyście już nie nauczali z powoływaniem się na to imię, lecz oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie sprowadzić na nas krew tego człowieka".

Piotr i inni apostołowie, odpowiadając, rzekli: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Bóg naszych praojców wskrzesił Jezusa, którego wyście zabili, zawieszając na palu. Bóg go wywyższył na swą prawicę jako Naczelnego Pełnomocnika i Wybawcę, aby dać Izraelowi skruchę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy świadkami tych spraw, podobnie jak duch święty, którego Bóg dał posłusznym jemu jako władcy". Gdy oni to usłyszeli, poczuli się głęboko zranieni i chcieli ich zgładzić. (Dz 5:28-33)

Zarzutem zatem nie jest wzywanie w celu religijnym imienia Jezusa - co by na pewno chętnie wykorzystali Żydzi przeciwko Chrześcijanom.
Piotr wiąże powoływanie sie na imię z konsekwencją przyznanie się, że są winni jego śmierci. Co ważne wyraźnie też Piotr mówi o dwóch osobach - Bóg wskrzesił Jezusa, Bóg Jezusa wywyższył - wskazując na nadrzędną rolę Boga nad Jezusem(Bóg dał -> 1 Kor 15:27) - którego (to Boga) Żydzi przecież dobrze znali.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu