Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Historia trójcy

Z opisu chrześcijan w Biblii nie wynika, by zdawali sobie sprawę, iż Bóg jest "trójcą" nie formułowali też w żadnym razie takiej definicji.

Na długo przed narodzinami Jezusa powszechny był kult pogańskich bóstw pogrupowanych w trójki, inaczej triady. Jak przyznaje historyk Will Durant, „koncepcje boskiej trójcy pochodzą z Egiptu". A w dziele Encyclopædia of Religion and Ethics (Encyklopedia religii i etyki) James Hastings napisał: „Na przykład w religii hinduskiej spotykamy trynitarną grupę Brahmy, Siwy i Wisznu, a w religii egipskiej trynitarną grupę Ozyrysa, Izydy i Horusa".*

Klasycznymi źródłami teologii o Trójcy Świętej są traktaty O Trójcy Świętej (De Trinitate) takich Ojców Kościoła, jak Augustyn z Hippony (354-430) oraz Hilary z Poitiers (315-367), a także Suma Teologiczna średniowiecznego Doktora Kościoła Tomasza z Akwinu.

 

Przypisy

*

 

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu