Strona główna » tematy biblijne » Życie płciowe, narządy płciowe » Czy dopuszczalne jest w oczach Boga uprawianie seksu przed ślubem?

 Jeśli Izraelita / Chrześcijanin uprawiał/uprawia  seks bez zawarcia związku małżeńskiego (ale nie zmienia  partnera) to nie popełnia grzechu? Jest to zgodne z wolą, oczekiwaniami Boga?

Twierdzenie: Na początku nie ma grzechu, ale potem powinien ożenić się z taka kobietą. Zalecenia Boże są tu jednoznaczne.

Moja odpowiedź:

Moim zdaniem jest niedopuszczalne, w oczach Boga, uprawianie  seksu przez ślubem.

Podaje wersety:

greckie "porneía" użyte w tych tekstach, tłumaczone na „rozpusta”, dotyczy stosunków płciowych między osobami niezwiązanymi węzłem małżeńskim, a także stosunków pozamałżeńskich !

Cudzołóstwo - odbywanie stosunków płciowych z kimś, z kim się nie jest w związku małżeńskim

etc, etc.

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu