biblia - pismo święte - wiara

Czy dopuszczalne jest w oczach Boga uprawianie seksu przed ślubem?

czytano 4017 razy

 Jeśli Izraelita / Chrześcijanin uprawiał/uprawia  seks bez zawarcia związku małżeńskiego (ale nie zmienia  partnera) to nie popełnia grzechu? Jest to zgodne z wolą, oczekiwaniami Boga?

Twierdzenie: Na początku nie ma grzechu, ale potem powinien ożenić się z taka kobietą. Zalecenia Boże są tu jednoznaczne.

Moja odpowiedź:

Moim zdaniem jest niedopuszczalne, w oczach Boga, uprawianie  seksu przez ślubem.

Podaje wersety:

greckie "porneía" użyte w tych tekstach, tłumaczone na „rozpusta”, dotyczy stosunków płciowych między osobami niezwiązanymi węzłem małżeńskim, a także stosunków pozamałżeńskich !

  • 1 Tes. 4:3-8
  • Efez. 5:5
  • 1 Kor. 6:9-11
  • Gal 5:19,21
  • 1 Kor 6:18 (i nie pisze tu, ani nigdzie indziej: chyba, że się później z nią/nim ożenicie)
  • Marka 7:21, 22

Cudzołóstwo - odbywanie stosunków płciowych z kimś, z kim się nie jest w związku małżeńskim

  • Prz 6:32
  • Wyj 20:14

etc, etc.

 

 data dodania: 2015.03.04 23:55    data edycji: 2015.03.04 23:56
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login