biblia - pismo święte - wiara

 1. przed grzechem (gdy ludzie byli doskonali) Stwórca nie dopuszczał możliwości rozwodu - Rdz 2:24
 2. Izraelici dostali takie możliwości ze względu na zatwardziałość serc (Mt 19:3-9) - > Stwórca nienawidzi rozwodów Mal 2:14-16
 3. Chrześcijanie - rozwiązanie małżeństwa dozwolone gdy*:
  • rozpusta** Mt 5:32
  • śmierć współmałżonka Rz 7:2-3
 4. W przypadku separacji
  • nie można współżyć z kimś innym ( 1 kor 7:10-11)

Przypisy:

* Oczywiście rozwód nie jest obowiązkowy. Jeśli ktoś będzie w stanie wybaczyć może pozostać w związku. To osobista decyzja. Natomiast rozwodząc się w takim wypadku nie łamie praw Boga.

** rozpusta - tłum gr porneía :  oznacza 

 • ogólnie wszelkie niedozwolone ( pozamałżeńskie) kontakty płciowe
 • cudzołóstwo ( Oz 2:4., Mt 19:9)
 • rozpusta ogólnie ((Ef 5:3)
 • Słownik grecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny (Warszawa 1962, t. III, s. 602) porneía to „nierząd, prostytucja (...) og[ólnie] nieczystość, rozpusta, cudzołóstwo”
 • Słownik grecko-niemiecki podaje taką definicję: „Nierząd, prostytucja, wszelkie niedozwolone stosunki płciowe” (W. Bauer )
 • współżycie ze zwierzętami lub osobami przeciwnej płci (Judy 7)

Warto też wiedzieć, że występuje też w Bibli w sensie symbolicznym.

 1. Stwórca nazwał Izrael swoją niewierną żoną, cudzołożnicą ->  Iz 54:5-6 -> Ez 16:15-29
 2. Chrześcijanie  praktykujący fałszywy kult - cudzołożnikami (Jak 4:4)

Dlatego w Lexicon Graecum Novi Testamenti - F. Zorell tak opisał symboliczne znaczenie słowa porneía w niektórych wersetach: „Odstępstwo od prawdziwej wiary, całkowite lub częściowe, odwrócenie się od prawdziwego Boga Jahwe ku cudzoziemskim bogom [4Kl 9:22; Jer 3:2, 9; Oz 6:10 itp.; gdyż związek Boga z Jego ludem był niejako duchowym małżeństwem]: Obj 14:8; 17:2, 4; 18:3; 19:2” (klamry wg oryginału; 4Kl w Septuagincie odpowiada 2Kl w tekście masoreckim).\"

 


Dodatkowe informacje:data dodania: 2010.06.25 02:31    data edycji: 2015.04.19 17:38
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login