biblia - pismo święte - wiara

notatki.

Ostateczne odtrącenia Izraela jako narodu wybranego (temat można jeszcze znacznie rozszerzyć) :
1. Hagar i jej syn wypędzeni, co przedstawiało odrzucenie przez Boga cielesnego Izraela jako narodu (Gal 4:21-31; zob. też Jn 8:31-40).
2. Mat. 21:42, 43: „(...) Właśnie dlatego wam mówię: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce'".
+ Mat. 23:37, 38: „Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca proroków i kamienująca tych, którzy zostali do niej posłani - jakże często chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokoszka zbiera swe kurczęta pod skrzydła! Ale wyście tego nie chcieli. Oto wasz dom jest wam pozostawiony
3. Rzym. 11:25, 26: „Nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy - tak byście nie byli roztropni we własnych oczach - że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów, i w ten sposób [„i tak", BT, Wujek; gr. hoútos] zostanie wybawiony cały Izrael". (Warto zaznaczyć, że zbawienie „całego Izraela" nie następuje przez nawrócenie się wszystkich Żydów, lecz przez ‛wejście' ludzi z narodów pogańskich. Niektórzy tłumaczą werset 26 następująco: „A dopiero potem cały Izrael dostąpi zbawienia". Niemniej w Słowniku grecko-polskim pod red. Zofii Abramowiczówny [Warszawa 1962, t. 3, s. 347] podano, że słowo hoútos znaczy „w ten sposób, tak").

Twierdzenie rozmówcy: Bóg karze niewierną żonę ale będzie z nią na wieki.

W Poprzednim poście wykazałem, ze Bóg odrzucił „fizyczny Izrael". Odrzucili mesjasza, powstał „Izrael duchowy" - składający się zarówno z pogan jak i żydów. (ten temat mogę rozbudować)
Trudno by więc, by ktoś przy zdrowych zmysłach twierdził, że ten związek z Izraelem fizycznym trwa.

Jer 3:8: „Gdy to zobaczyłem - właśnie dlatego, że ona, niewierny Izrael, dopuściła się cudzołóstwa - odprawiłem ją i dałem jej świadectwo rozwodu, mimo to zdradziecko postępująca Juda, jej siostra, nie zlękła się, lecz sama także zaczęła chodzić i uprawiać nierząd."
+
Oz 2:2: „Prowadźcie sprawę sądową ze swą matką, prowadźcie sprawę sądową, bo ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. I niech usunie swą rozpustę sprzed swego oblicza, a swe cudzołóstwa spomiędzy swych piersi," (20) W owym dniu zawrę z nią przymierze,(21) I poślubię cię sobie [znowu] na wieki,

To proroctwo mówi o nowym dniu i zwarciu przymierza nowego (bo przecież już było zwarte jedno gdy padły te słowa) Jezus zawarł nowe przymierze, z nowym narodem już nie z Izraelem fizycznym. I mówi o poślubieniu ZNOWU. Dlaczego ponowny ślub? Bo był rozwód z Izraelem fizycznym.
Bo teraz Izrael duchowy stał się narodem Boga.
Dlaczego ZNOWU - bo to nadal jest nazywany Izraelem, bo jak pisał Paweł „wybawienie wywodzi się z żydów", a „prawo było wychowawcą prowadzącym do Chrystusa".

 

 data dodania: 2015.04.19 17:51
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login