biblia - pismo święte - wiara

Zawarcie małżeństwa w Izraelu.

Prawo Mojżeszowe nie wymagało, by para zamierzająca się pobrać otrzymywała od kapłanów zezwolenie lub akt ślubu ani też by kapłan swoją obecnością nadawał małżeństwu moc prawną. Niczego takiego nie przewidywało również w odniesieniu do przedstawicieli władzy świeckiej Izraela. Dopóki trzymano się Prawa Bożego, dopóty małżeństwo uznawano za prawomocne i czcigodne w obrębie społeczności, w której żyła zaślubiona para.

Jakie wymagania należało spełnić ?

Większa część wymagań jest opisana w księdze kapłańskiej rozdziały 18 i 20. Np.: Kpł 18:8: „‚Nie wolno ci odsłonić nagości żony twego ojca. Jest to nagość twego ojca."

Czyli zgodnie z tym zapisem takie małżeństwo było by nie uznane prawnie.

Zwyczajem było również: Zanin zawarto małżeństwo odbywały się zaręczyny. Wśród Hebrajczyków narzeczeni byli traktowani jak małżeństwo, choć do chwili dopełnienia obrzędów weselnych nie współżyli ze sobą (Rdz 19:8, 14; Sdz 14:15, 16, 20. Mt 1:18-19). Zobacz również:http://www.biblia.start24.eu/445-Gdzie-dochodzilo-do-pierwszego-stosunku-wspolmalzonkow-zawarcia-malzenstwa-Izrael-starozytny.html

 

Co w przypadku, gdy uprawiano seks w ramach małżeństwa bez „mocy prawnej"?

Jeśli w rzeczywistości nie dochodziło do zawarcia małżeństwa, to osoby uprawiające seks w takim związku dopuszczały się rozpusty (inne tłumaczenia: nierządu). Jest to zgodne z definicją tych terminów (podaje poniżej).

 

Przejdźmy do meritum:

Czy „rozpustę" / „nierząd" należy rozumieć jako dopuszczenie się „małżeństwa bez mocy prawnej"?

Ani definicje tych terminów, ani opisy sytuacyjne w Biblii (kontekst), nie sugerują takiego poglądu.

1. Przykład wersetów ze słowem „nierząd" w Pismach Hebrajskich (ST).

Koniecznie proszę sprawdź tutaj: http://www.biblia.start24.eu/442-Pwt-22-20-21-definiuje-nierzad-.html - proszę zwrócić uwagę na kwestię braku wymagań prawnych (w Prawie Mojżeszowym) dotyczących dziewictwa.

Warto też zajrzeć tutaj: http://www.biblia.start24.eu/459-Czy-w-1-Kor-5-1-rozpusta-oznacza-8222zawarcie-malzenstwa-niezgodnego-z-prawem8221.html

2 . Definicje:

Słownik jęz. polskiego, tak definiuje te terminy:

  • rozpusta - niemoralność w zakresie spraw seksualnych, rozwiązłość, wyuzdanie,

  • nierząd - rozpusta, zwłaszcza uprawiana dla materialnych korzyści

Inne przykładowe leksykony, słowniki:

  • Nierządnica - Określenie stosowane na ogół do kobiety, która uprawia stosunki pozamałżeńskie, zwłaszcza jeśli pobiera za to jakąś zapłatę. Greckie słowo pòrne („prostytutka; rozpustnica; nierządnica; sprzedajna dziewka") pochodzi od rdzenia oznaczającego: „sprzedać". Hebrajski termin zonáh („nierządnica") wywodzi się od rdzenia czasownikowego zanáh: „zachowywać się jak nierządnica; uprawiać nierząd; dopuszczać się rozpusty
  • Słownik grecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny (Warszawa 1962, t. III, s. 602) porneía to „nierząd, prostytucja (...) og[ólnie] nieczystość, rozpusta, cudzołóstwo"
  • Słownik grecko-niemiecki podaje taką definicję: „Nierząd, prostytucja, wszelkie niedozwolone stosunki płciowe" (W. Bauer )

 

Jaki pogląd ma na rozwód Bóg

Co bardzo istotne, taki pogląd na rozwód (rozpusta podstawą do rozwodu) jest zgodny z POSTĘPOWANIEM BOGA. Symbolicznie: jego małżonką był Izrael (np. Iz 54:5, Jer 3;14, Jer 31: 32, etc. ), ale Bóg z powodu jego nierządu, cudzołóstwa, rozpusty (np. Sdz 2:17) - rozwiódł się z nim (Jer 3:8). Zatem jest to też zgodne powodem do rozwodu, jaki podał Jezus.
Mt 5:31-32 wyraźnie daje podstawę tę samą do rozwodu - rozpusta/nierząd współmałżonka.
Dodatkowe informacje: http://www.biblia.start24.eu/457-Rozwod-Boga-z-Izraelitami.html

Kontekst

Jezus w Mt 5:31 używa terminu "żona", zatem mówi o zwiazku formalnie zawartym i mający moc prawną . Jeśli mówiłby o związku, który nie mam mocy prawnej nie użyłby by terminu "żona" - mamy w tym kontekście wypowiedź Jezusa w Jana 4:18, gdzie Jezus wskazuje, że związek w którym żyje jego rozmówczyni jest nieformalny: "Miałaś bowiem pięciu mężów, a mężczyzna, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś to zgodnie z prawdą”


Zatem co następuje:

Słowa Jezusa zanotowane w Mt 5:31-32 dają Biblijną podstawę do rozwodu. Jest nią rozpusta, nierząd.

Jeśli małżeństwo było niezgodne ze stanem prawnym - to nie potrzebna jest informacja o dopuszczalnym rozwiązaniu małżeństwa i powodzie do jego rozwiązania. Małżeństwo nie było bowiem zawarte.

 data dodania: 2015.04.19 18:11    data edycji: 2015.12.19 06:33
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login