Strona główna » tematy biblijne » Życie płciowe, narządy płciowe » Małżeństwo - rozpusta - rozwód » Pwt 22:20-21 definiuje nierząd ?

wersety:

Pwt 22:20-21:
NW: 20 „Jeśli jednak ta rzecz okaże się prawdą — nie znaleziono u tej dziewczyny dowodu dziewictwa — 21 to wyprowadzą tę dziewczynę do wejścia do domu jej ojca, a mężowie z jej miasta ukamienują ją kamieniami i ona umrze, gdyż popełniła bezeceństwo w Izraelu, dopuszczając się nierządu w domu swego ojca. Tak usuniesz spośród siebie zło.

BT: wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.


Twierdzenie: Pwt 22:20-21 definiuje nierząd: jako współżycie przed ślubem a następnie zwarcie związku małżeńskiego z innym parterem

Czy taki jest sens wypowiedzi w Pwt 22:20-21 ? Czy nierządem było uprawianie seksu z mężem, nie będąc dziewicą? Czy też nierządem był uprawianie seksu przedmałżeńskiego?

Zgodnie z definicją (poniżej podana) - oba te czyny można uznać za nierząd. Czyli uprawianie seksu poza małżeńskiego.
Bezsprzecznie było nierządem, uprawianie seksu przed ślubem przez dziewczynę. 

Czy nierządem było uprawianie seksu dziewczyny z jej „mężem” ?
Jeśli małżeństwo nie spełniało wymogów Prawa Mojżeszowego, to nie miało mocy prawnej. Zatem wówczas dopuszczenie się tego stosunku de facto nie było ze współmałżonkiem – dochodziło by do nierządu. Jednak nie znalazłem w Biblii wymagania prawnego dotyczącego dziewictwa „panny młodej.
Co ciekawe taki wymóg (dziewica za małżonkę) postawiono tylko wobez kapłanów (zob. np. Kpł 21:13), co sugeruję, że dla pozostałych Izraelitów nie był to wymóg prawny.

Zatem dopóki nie dowiedziemy powyżego, zostaje interpretacja:

Oto sens wypowiedzi Pwt 22:20-21:
Zwrot w „domu swego ojca" może sugerować, że chodzi o czyn sprzed uprawiania seksu z mężem (obecnie już była domu męża, a nie ojca np.: Liczb30:10). Łącząc to ze zwrotem „nie znaleziono dowodu dziewictwa" - > gdyż dopuściła się wcześniej „nierządu". Również istotny jest tu kontekst, wcześniej w Pwt 22:13-19 mówi o braku „dowodu dziewictwa" (wers 13) → czyli zarzuca że uprawiała seks przed ślubem (nie była dziewicą).
I najistotniejsze cała wypowiedź dotyczy: ukrywania faktu utraty dziewictwa przed ślubem, OSZUSTWA (za to jest kara śmierci) czyli ukrywanie faktu dopuszczenia się „nierządu".

Zatem te wersety nie definiują słowa „nierząd", jest on już zdefiniowany w kontekście tego opisu.

Nierząd", definiowanie:

(1) Zanin zawarto małżeństwo odbywały się zaręczyny. Wśród Hebrajczyków narzeczeni byli traktowani jak małżeństwo, choć do chwili dopełnienia obrzędów weselnych nie współżyli ze sobą (Rdz 19:8, 14; Sdz 14:15, 16, 20. Mt 1:18-19).

Zatem mogło chodzić o to, że będąc zaręczoną (= już status małżonki) dopuściła się „nierządu".

Zaręczyny traktowano jak zawarcie już związku małżeńskiego, czyli w gruncie rzeczy Pwt 22:20-21 mówi o dopuszczeniu się nierządu już niejako w związku małżeńskim (= czyli będąc zaręczonym). Takie twierdzenie pozostaje w harmonii z Biblią i słownikową definicją nierządu (poniżej opisane)

(2) Bardzo istotny jest w omawianym kontekście zapis w Wyj 22:16-17

"A jeśli mężczyzna uwiedzie dziewicę, która nie jest zaręczona, i się z nią położy, to bezwarunkowo ma ją nabyć jako żonę za cenę kupna. Jeżeli jej ojciec stanowczo mu odmówi wydania jej, to ma wypłacić pieniądze według stawki obowiązującej przy nabywaniu dziewic." (NW)

Wynika z niego, że kobieta która nie była dziewicą (uprawiała już seks innym partnerem) mogła wyjść za innego mężczyznę (nie ma zakazu). Nie był to zatem nierząd.

Podsumowując: TwierdzeniePwt 22:20-21 definiuje nierząd: jako współżycie przed ślubem a następnie zwarcie związku małżeńskiego z innym parterem" - NIE JEST PRAWDZIWE.

(3) Ponieważ bazujemy na przekładach w języku polskim, kluczowe jest jak rozumieli te słowa tłumacze:

rozpusta - niemoralność w zakresie spraw seksualnych, rozwiązłość, wyuzdanie,
nierząd - rozpusta, zwłaszcza uprawiana dla materialnych korzyści

Takie tłumaczenie jest zgodne z hebrajskim zwrotem, zdefiniowanym w słownikach: Hebrajski czasownik zanáh i pokrewne słowa odnoszą się do nierządu lub rozpusty. Rozpusta: Niedozwolone stosunki płciowe poza obrębem małżeństwa zawartego zgodnie z Biblią.

(4) Definicja wynikająca z Biblii:

Dużo nam również mówi o tej kwestii symboliczny nierząd jakiego dopuszczali się Izraelici  (np. Sdz 2:17) Małżonką Boga był Izrael (np. Iz 54:5, Jer 3;14, Jer 31: 32, etc. ) - użyte w tym kontekście słowo „nierząd" odnosi się do uprawiania nierządu w trakcie trwania związku.

Najczęściej termin „nierząd" występuje w kontekście symbolicznego małżeństwa Boga z narodem wybranym (patrz wyżej pkt 3b.) i odnosi się do uprawiania seksu z kimś innym przez „współmałżonka" po zawarciu małżeństwa

Seks po ślubie, z innym partnerem:
1. Wyj 34: 15:16
2. Kpł 17:7, 20:5-6,
3. Liczb 15:39
4. Pwt 31:16
5. Sdz 2:17, 8:27, 8:33,
6. 1Kr 5:24
7. Ps 106:39
8. Jer 2:20, 3:1-9
9. Ez 16:15-17,26,28,29,34; Ez 23:5,9,11,43
10. Kpł 20:5
11. 2 Kronik 21:11,13

Bez zawarcia małżeństwa
1. Tyr (symbolicznie) - bez zawarcia małżeństwa uprawia nierząd Iz 23:17
2. Rdz 38:24 - Tamar (do zbadania)


Przed zawarciem małżeństwa
1. Przed zawarciem małżeństwa z Bogiem (? spr.) - nierząd: Ez 23:1,19,27
a. Jeśli „małżeństwo" zawarte uznajemy od zwarcia przymierza z Abrahamem (przymierze obrzezania, 1919r. pne), to po zawarciu małżeństwa nastąpił nierząd.
b. Jeśli małżeństwo zwarte w 1513 r p.n.e. (przymierze prawa) - to przed zawarciem małżeństwa nastąpił nierząd. Ja osobiście jestem za tą opcją.
Moje uwagi:  symbolicznie nazwać również wówczas można „narzeczeństwem" zawarcie przymierza z Abrahamem (?)


Do ustalenia kontekst
1. Kpł 19:29 (tutaj kontekst może dotyczyć kwestii uprawiania seksu ojca z córką, i w zależności od tłumaczenia, ewentualnie do zbadania)


Zatem opierając się na kontekście BEZSPORNIE „nierząd" to:

1. uprawienie seksu po ślubie (=w stanie narzeczeństwa), z osobą nie będącą współmałżonkiem
2. uprawianie stosunków poza małżeńskich (bez ślubu)

 

Podsumowując:

Definicja Biblijna „nierządu” - to uprawianie seksu z innym partnerem niż mąż. Należy uwzględnić fakt, że stan narzeczeństwa był traktowany jakby już zawarto małżeństwo.

 


Uwagi:

1.Opracować temat - konsekwencji wynikające z prawa Mojżesowego za nierząd.
2. W powyższym opracowniu wzięto pod uwagę tłumaczenie "nierząd" w niektórych przekładach występuje w Pwt 22;21 tłumaczenie "rozpusta". jednak rozpartując je podobnie (kontekst, wersety z tłumaczeniem rozpusta) również twierdzenie wstepne nie ma racji bytu.

Poprawione 07.03.2015.

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu