Strona główna » tematy biblijne » różne » Owce, trzoda » Jana 10:16: - kim są drugie owce ? » Czy 1Pt 2:25 jest mowa o tym, że poganie to zabłąkane owce

Pytanie: Czy 1Pt 2:25 jest mowa o tym, że poganie to zabłąkane owce. Owce jako osoby posłuszne Bogu, należące do jego owczarni.

1. Zwrot "byliście jak" NIE jest równoznaczny z "byliście nimi".

2. Jeśli też mówimy o "błądzących owcach" w kontekście sług Boga  to mówimy o tych , którzy służyli Bogu , ale od niego odeszli (zbłądzili) - czyli błądzące owce to mogą być:
- Izraelici fizyczni, którzy oddalili sie od Boga
- Chrześcijanie, którzy zgrzeszyli i wrócili

3. Kontekst wyklucza Izraelitów fizycznych:

wers 9: Lecz wy jesteście „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym
i wers 5: wy sami też niczym żywe kamienie jesteście budowani jako duchowy dom, abyście stanowili święte kapłaństwo
- z tych wersetów wynika, że chodzi o Izrael duchowy.

Z kontekstu również nie wynika, że chodzi o nawróconych Chrześcijan.

Wniosek: nie ma ten werset związku z kontekstem owiec jak należacych do woczarni Boga. To zwykłe porównanie do owiec jako takich.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu