Strona główna » Biblia, Pismo Święte » Biblia księga natchniona przez Boga » Biblia - Proroctwo o Cyrusie » Izajasz postać historyczna

Tradycja Żydowska
Postać Izajasza jest uznana i silnie umiejscowiona postać w tradycji żydowskiej. Wg niej Izajasz został przecięty piłą na rozkaz niegodziwego króla Manassesa
[prawdopodobne źródło:
Talmudz babiloński i jerozolimski (Jewamot 49b,Tj Sanhedrin 10:2, 28c)]

Postać umiejscowiona w historii Biblijnej:
- 2 Księga Kronik 26:22 - wymienia go pośród innych postaci
- powołują sie na niego pisarze ewangelii, Jezus, apostoł Paweł, Piotr

Co ciekawe omawiane proroctwo o Cyrusie  - nie jest jedynym z księgi Izajasza,  przykłady:


ps.
Encyklopedia PWN :
"Izajasz, ur. ok. 770, zm. po 701 p.n.e., pierwszy wielki prorok judzki, syn Amosa; żył w Jerozolimie"  ( źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3915855 )


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu