biblia - pismo święte - wiara

Izajasz (44:24,27; 45:1-4) zakończył spisywanie tego proroctwa ok roku 732 pne.

Rozdz. 44
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną? (25) Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem, (26)(27) To Ja mówię otchłani wód: Wyschnij! i wysuszam twoje rzeki. (28) Ja mówię o Cyrusie: Mój pasterz, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: Niech cię odbudują!, i do świątyni: Wznieś się z fundamentów! potwierdza mowę swojego sługi i spełnia radę swoich wysłanników. To Ja mówię Jeruzalem: Będziesz zaludnione, i miastom judzkim: Będziecie odbudowane. Ja podniosę je z ruin.

Rozdz 45
(1) Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. (2) Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. (3) Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. (4) Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś.


Proroctwo mówi o odbudowaniu Jerozolimy (która została zburzona w 607 pne) oraz wymienia zdobywcę Babilonu z imienia i podaje sposób jej zdobycia.

Spełniać sie zaczęło w 539 pne, gdy Cyrus skierował  wody Eufratu do sztucznego jeziora. Babilończycy ucztowali i zostawili otwarte bramy miejskie. Cyrus uwolnił Żydów i odesłał ich do Jerozolimy z poleceniem jej odbudowania.

 

 

Warto zajrzeć:

The Encyclopedia Americana, 1956, t. 3, s. 9;
Jack Finegan, Light From the Ancient Past, Princeton 1959, ss. 227-229

 data dodania: 2010.05.26 01:10    data edycji: 2010.06.09 04:17
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login