biblia - pismo święte - wiara

Na czym polegało wypełnienie prawa?

czytano 7962 razy

Mt 5:17-17 BT: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Kontekst

Jezus wypowiada te słowa w latach trzydziestych I w n.e., powiedział , że przyszedł „wypełnić prawo" i że prawo będzie obowiązywało „aż wszystko się spełni".

W latach 60-tych I wieku Apostoł Paweł bez żadnych wątpliwości dowodzi, ze „Chrystus jest końcem prawa", że „wykupił nas z przekleństwa prawa" (Gal3:13), że „stare prawo zostało usunięte" (Hebr 7:18). (zobacz więcej wersetów: http://www.biblia.start24.eu/58-Chrystus-koncem-prawa-Mojzeszowego.html )

Zatem do wypełnienia prawa doszło w czasie: od słów wypowiedzianych przez Jezusa do słów wypowiedzianych przez Pawła. Jezus zapowiedział, że przyszedł „wypełnić prawo", po jego wypełnieniu przestało ono obowiązywać.

Na czym polegało wypełnienie prawa ?

Jezus mówi zarówno o Prawie jak i Prorokach, do obu odnosi kwestię „wypełnienia się ich". Wypełnienie Proroków polegało na tym, ze na Jezusie spełniły się prorocze słowa wypowiadane przez tych proroków (Ponadto: przez swą ofiarną śmierć ponadto zrealizował pewne prorocze pierwowzory nakreślone w systemie ofiar zwierzęcych przewidzianych Prawem Bożym. - Dan. 9:26, 27; Hebr. 10:1-8.)

A jak Jezus wypełnił Prawo?

Jezus jako Żyd podlegający prawu musiał je przestrzegać. Jako pierwsyzy udowodnił, ze prawo było doskonałe, że można je przestrzegać  w 100%. Zawarł jednak nowe przymierze, które uwalniało nas od starego przymierza i prawa mojżeszowego. (Łk 22:20 -> Hebr 8:1-13 -> "usuwa pierwsze by ustanowić drugie Hebr 10: 9).
By nowe przymierze miało moc prawną  (by przestało obowiązywać stare):

1. Jezus musiał złożyć ofiarę:

  • Hebr 9:14:28 - testament zaś nabiera mocy po śmierci (17-18), śmierć Chr. to zawarcie i uprawomocnienie nowego przymierza

  • Hebr 7:27 8:13- złożył ofiarę i stał sie przez to pośrednikiem lepszego przymierza

  • Ef 2:11-13: krew Chrystusa dała udział w obietnicy

  • Kol 2:13-15: usunął zapis nakazy prawa przez swoją śmierć

  • Gal 4:4-5: zesłany przez Boga by wykupić zrodzonych pod prawem

  • Rz 7:1-5 musiał umrzeć by uwolnić nas od prawa mojżeszowego

2. Jezus udowodnił swoją doskonałą postawą, że prawo można było wypełnić w 100% nie łamiąc żadnego przykazania.

Jezus będąc człowiekiem bezgrzesznym, przestrzegał ich w sposób doskonały, „nawet aż do śmierci" (Filip. 2:8, NW; Hebr. 4:15; 1 Piotra 2:22).

Na przykładzie: : Budowniczy wywiązuje się z umowy dotyczącej wzniesienia jakiegoś obiektu nie poprzez podarcie kontraktu, lecz przez postawienie budynku. Gdy ku zadowoleniu klienta ukończy prace, umowa zostaje spełniona i na budowniczym nie ciążą już dalsze zobowiązania. Podobnie Jezus nie zniweczył, nie podarł Prawa, ale je spełnił, doskonale się go trzymając. Kiedy „umowa" Prawa Mojżeszowego została wypełniona, przestała obowiązywać lud Boży. 

Tak więc dopiero PO śmierci Jezusa Chr. prawo mojżeszowe przestało obowiązywać.Wypełniło sie.

 

 

 


 

Przypisy

1. Inne tłumaczenia:

Today's English Version tak oddaje ostatnie zdanie: „Nie przyszedłem, aby ich usunąć, lecz po to, by ich nauki okazały się prawdą". A skoro Jezus przyszedł w celu wykazania prawdziwości nauk proroków, jego przybycie stanowiło rękojmię urzeczywistnienia także proroctw dotyczących odbudowy raju na ziemi. Wymieńmy dla przykładu niektóre z nich: Psalm 37:11, 29; 72:1-8, 16-19; 115:16; Księga Izajasza 9:6, 7 (9:5, 6, Nowy Przekład); 11:1-10; 45:18; Księga Daniela 2:34, 35, 44, 45; 7:13, 14.

2. Podobnie: nie przyszedłem zmienić zagadki lecz ją rozwiązać. Rozwiązuje ja->jest rozwiązana.

 data dodania: 2010.06.20 20:11    data edycji: 2016.08.02 15:40
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login