biblia - pismo święte - wiara

Mesjasz końcem skałdania ofiar i prawa mojzeszowego

czytano 3854 razy

definicja: Mesjasz (Maszíach) to inaczej „namaszczony; pomazany” bądź „pomazaniec”. Greckim odpowiednikiem tego terminu jest Christòs, czyli Chrystus.
 
 1. Czy Jezus podawał sie za Chrystusa?
 Przykład: Łk 4:18-19 por. z proroctwem mesjańskim: Iz 61:1-2
 
 2. Czy Jezus wiedział , że ma złożyć ofiarę?
 np. Mt 17:22-23
 Po co by ją składał jeśli prawo miało by dalej obowiązywać?
 
 3. Czy w ogóle przyjście mesjasza wiązało sie z końcem prawa?
 a. Psalm 40:7-9 - gdzie mowa, jest że Stwórca nie chce juz daru ofiarnego (w myśl prawa) lecz mesjasz złoży ofiarę (a skoro on złoży - to już inna nie będzie potrzebna - dowód: Dn 9:24-29: złożenie ofiary i koniec grzechu") Por z Hebr 10:5-10
 b. Mesjasz - i NOWE kapłaństwo na wzór Melchizedeka Ps 110: 1-4
 c. Przyjście mesjasza:  i zapowiedź jego śmierci (D 9:26), oraz zburzeni  świątyni i miasta - odrzucenie tej formy wielbienia Boga (koniec więc prawa, bo prawo regulowało tą formę) - bo "utrwali on przymierze dla wielu" (Dn 9:26-27)
 d. Obietnica dotyczyła wszystkich narodów - a nie tylko narodu pod prawem (Rdz 12:3, 18:18), obietnice otrzymał Abraham nie będący pod prawem, obietnica była przed prawem.
 
 Czy Jezus o tym wiedział skoro był tym mesjaszem?
 
 4. Słowa Jezusa:
 a. przyszedł WYPEŁNIĆ prawo  (Mt 5:17)
 b. mają iść do wszystkich narodów (Mt 28:19-20) - gdyby obowiązywało prawo to nie bardzo ma to zastosowanie (por z Dz 10:28)
 c. zawarł NOWE PRZYMIERZE Łk 22:20, a skoro nowe to oczywiste, że stare "uznał Bóg za przestarzałe" . Nowe przymierze na mocy JEGO przelanej krwi (por pkt. 3) na odpuszczenie grzechów.
 d. Królestwo zabrane Żydom (jako narodowi będącemu pod prawem) - (Mt 21:43), a mesjasz stał "kamieniem węgielnym" (Mt 21:42)
 
 PS.
 Dodatkowe informacje:
 - Piotr popierał Pawła (i jego listy 2P 3:13-16, por 1P 2:6-9, 2:24)
 - Jakub: osąd na podstawie prawa wolności a nie prawa mojżeszowego (Jak 2:10-12)data dodania: 2010.07.13 04:33
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login