biblia - pismo święte - wiara

Obecność PARUZJA Chrystusa

czytano 3623 razy

Paruzja - sposób użycia w Biblii, przykłady:

 1. Flp 2:12
  mieli być posłuszni nie tylko podczas obecności [parousíai], ale też jego nieobecności [apousíai]’.

 2. 2 Kor. 10:10-11
  jak wyżej przeciwstawienie obecności - nieobecności
 3. Mt 24:37-39
  dni Noego (okres czasu) - podobnie jak paruzja
 4. 1Ko 16:17; 2Ko 7:6, 7; 10:10; Flp 1:26; 2:12:
  obecność widzialna
 5. 1Kor 15:23-28
  władza w niebie sprawowana nad ziemią (por. Objawienie 5:8-10; 7:17; 19:11-16; 20:1-6; 21:1-4, 9, 10, 22-27)
 6. 2 Tesaloniczan 2:9-12
  • obecność "człowieka bezprawia" trwa jakiś czas
  • obecność Chr - niewidzialna - ujawni ją - > por. 1Tm 6:14-16Obecność wyrażona symbolicznie (bez fizycznej obecności osoby):

 1. przy "obecności" Boga - symbolizują jego obecność: Wj 19:16-19; 24:15; Heb 12:18, 19; Wj 19:9

 2. anioł w obłoku Iz 63:9 -> por. Wj 13:21, 22; 14:19, 24, 25

 3. obłok - jako chrzest w Mojżeszu 1Ko 10:2; zob. też Lb 14:14

 4. obłok symbolem obecności Boga:

  • Wj 40:34, 35; por. 1Kl 8:10-12; Obj 15:8) (Wj 40:34-38; Lb 10:29-32
  • Kpł 16:2 - > por Lb 27:21

 


Obecność PARUZJA Chrystusa:

 1. Obecność Chrystusa mieli poznać PO WYDARZENIACH - Mt rozdział 24  (por. Łk 17-20-21)
 2. Wizja z Daniela Daniela 7:13, 14 - nie zostanie dany taki znak pokoleniu Łk 11:29
 3. Chrystus oddał swe ciało za grzechy "świata" - J 6:51 - J14:19 -> 1Pt 3:18
 4. Przyjdzie ponownie - jak odszedł -  „w taki sam sposób” (gr. tròpos, nie morfé: „postać”), czyli bez rozgłosu, dostrzegalnie tylko dla jego wiernych naśladowców (Dz 1:1-11)   [- > zob Pokolenie - Mt 24:34]
 5. Widzialna OBECNOŚĆ ?

 

 

 

Inne - ciekawe w kontekście tematu:

 1. ujawnienie się Chr - ukaże Bóg (1Tm 6:14-16)
 2. 2 Tesaloniczan 2:9-12  obecność "człowieka bezprawia" / obecność Chrystusa - > por. Ap 12:10-12

 data dodania: 2010.07.26 02:34    data edycji: 2010.07.26 02:49
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login