biblia - pismo święte - wiara

Łk 12:32 - mała trzódka

czytano 3355 razy

Pytanie: Skąd wiadomo, że termin „mała trzódka" odnosi się do wszystkich Chrześcijan, którzy mają królować z Chrystusem , a nie do żydów? Jezus kieruje te słowa do żydów.

Łk 12:32 „Nie bój się, mała trzódko, gdyż wasz Ojciec uznał za dobre dać wam królestwo"

 

Z kontekstu wynika, że Jezus kieruje te słowa do swych uczniów - werset 12:22: Potem rzekł do swych uczniów (...) oraz 12:41-42: „Wtedy Piotr rzekł: „Panie, czy kierujesz ten przykład do nas, czy też do wszystkich?" A Pan rzekł: „Kto rzeczywiście jest szafarzem wiernym, roztropnym, którego pan ustanowi nad swym gronem sług, aby im dawał odmierzone porcje pokarmu we właściwym czasie?"

Czy jednak te słowa są kierowane tylko do uczniów, którzy tam byli , tylko do żydów-uczniów?

Nie. Przeczy temu cały kontekst. Rady tam podane są kierowane do wszystkich uczniów Jezusa - zarówno pogan jak i żydów: np. o zamartwianiu się (12:22) , szukaniu najpierw królestwa (12:31), gromadzeniu skarbu w niebie (12:33-34).

Przeczy temu również fakt, iż tymi, którzy dostaną królestwo będą także inne osoby poza uczniami. Bo wiemy, że królestwo otrzymają zarówno poganie jak i żydzi, którzy nie byli obecni podczas wypowiadania tych słów (Rz 12:4, 5; 1Ko 12) i (Rz 11:17-24; Gal 3:28, 29) oraz : 1Pt 2:9-10; Wj 19:5, 6.

Wersety te prowadzą do wniosku, że tymi, którym za dobre Bóg uznał dać królestwo - są zarówno, żydzi jak i poganie, a nie tylko osoby (uczniowie) do których Jezus kierował te słowa. Wnioski: oni wszyscy są mała trzódką.

 

Jak już wykazałem tymi, co dostaną królestwo są zarówno żydzi jak i poganie. A małą trzódką są nazwani ci co dostaną królestwo.

żydzi + poganie = królowie

mała trzódka = królowie

żydzi + poganie = mała trzódka

 data dodania: 2015.04.12 23:41    data edycji: 2015.04.12 23:43
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login