biblia - pismo święte - wiara

Aby zrozumieć wypowiedź Jezusa z Jana 10:7-5, trzeba wziąć pod uwagę:
 
1. Zamierzenie Boga - ludzie mają zaludnić ziemię  i zamieszkać na ziemi (1 Mojżeszowa 1:26-28; 2:15-17; Izajasza 45:18). Wiemy, zę Bóg nie zienia zdania co do swoich zamierzeń i jest w stanie je zrealizować.
2. Jezus oddaj swe życie za obie grupy ludzi : tych co mają iść do nieba oraz tych co mają żyć na ziemi.
3. Logika podpowiada, ze "mała trzódka" (Łuk 12:32, przyszli Królowie, mający nadzieję niebiańską) również jest w tej jednej trzodzie.
 
Jana 10: 1-16:
1: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, lecz się wspina w jakimś innym miejscu, ten jest złodziejem i grabieżcą.
2: Ale kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec.


Złodziejem, grabieżcą (czyli fałszywym pasterzem) są Ci , którzy próbują gromadzić własnych naśladowców. Przed Jezusem i po nim było wiele osób podających się za Mesjasza.
Drzwi , to coś co oddziela - w przypadku Żydów, Prawo i Przymierze oddzielało Żydów, było "wejściem" do dobrych stosunków z Bogiem
Jezus był Żydem, zatem przeszedł przez te drzwi, ale od śmierci Jezusa drzwiami staje się sam Jezus, bo nie przestrzegania prawa zbliża do Boga, ale skorzystanie z ofiary Jezusa. W tym momencie powstają niejako "drugie drzwi" - ale jedyne drzwi, które prowadzą do nawiązania relacji z Bogiem - zobacz werset 9.

3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje owce po imieniu i je wyprowadza.
4: Kiedy już wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, a owce podążają za nim, ponieważ znają jego głos. 5: Za obcym na pewno nie będą podążać, lecz będą od niego uciekać, ponieważ nie znają głosu obcych". 6: Jezus opowiedział im owo porównanie, ale oni nie wiedzieli, co znaczy to, o czym do nich mówi.
7: Jezus zaś znowu rzekł: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Ja jestem drzwiami dla owiec.8: Wszyscy, którzy przyszli zamiast mnie, to złodzieje i grabieżcy; lecz owce ich nie słuchały. 9: Ja jestem drzwiami; kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko.


Odźwierny to Jan Chrzciciel. Otwiera Jezusowi symbolicznie drzwi, gdy przedstawia go owcom, które ma wyprowadzić na pastwisko.
Jezus wyprowadza owce z tej owczarni ("je wyprowadza") a "owce podążają za nim" Gdzie podążają ?
Do nowej owczarni do nowych drzwi: którymi jest Jezus
 
Wiemy, że pierwszą gromadzoną grupą, która wchodzi przez NOWE drzwi - są osoby z nadzieją niebiańską (Łk 12:32)
 
 
11: Ja jestem wspaniałym pasterzem; wspaniały pasterz daje swą duszę za owce. 12: Najemnik, który nie jest pasterzem i do którego owce nie należą jako jego własność, widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka - a wilk porywa je i rozprasza - 13: ponieważ jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. 14: Ja jestem wspaniałym pasterzem i znam moje owce, a moje owce znają mnie, 15: tak jak Ojciec zna mnie, a ja znam Ojca; i daję swą duszę za owce.  16:  A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.
 
Kim są drugie owce?
Jezus staje się "drzwiami" dla zarówno dla Żydów jak i pogan - pierwszymi owcami są oni wszyscy. Skoro owczarnią najpierw gromadzoną są osoby z nadzieją niebiańską, to oni są pierwszymi owcami. Owcami (drugimi owcami) zatem, które nie są z tej owczarni (z pierwszej) są osoby, które żywią nadzieję na życie na ziemi.
 
 
ps.
"Drzwi" jako droga do dobrych relacji z Bogiem zawsze są jedne, najpierw było to Przymierze Prawa, potem stało się nimi Nowe przymierze, które zwarł Jezus.data dodania: 2015.05.01 14:17
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login