Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Dz 20:28, Kościołem Boga, który On nabył własną krwią...

Dz 20:28

Tekst grecki (Textus receptus):  προσεχετε ουν εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιματος
BW: Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.
BT: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
BG: Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew

1. Sporne tłumaczenie

2. Sens zdania

Potwierdza też ten pogląd J 1:7, 3:26 , etc - gdzie napisano, że to krew Syna, że On (Syn) przyszedł jako człowiek.
Jeśli zastosujemy" twierdzenie o pośrednictwie" (Jezus działał w imieniu Jah, wiec jakby Bóg sam działał) - nadal mowa o dwóch osobach.

3. Greka
wyrażenie τοῦ ἰδίου - „własnego" - spotyka się w egzegezie jako synonim: τοῦ ἀγαπητοῦ υἱοῦ - „ukochanego syna" wręcz „krewnego" (Dz 24:13). Zatem można także argumentować, że natchnionemu autorowi chodziło o odniesienie do Syna, tj. Jezusa

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu