biblia - pismo święte - wiara

Nienawiść do ... Mat. 10:37

czytano 5222 razy

Czego dotyczyła wypowiedź Jezusa?
W rozdziale 10, wersety od od 17 Jezus wskazuje, że jego naśladowcy ze względu na oddanie Bogu i wiarę w niego jako Mesjasza - będą prześladowani  i nienawidzeni (17-18). W kolejnym wersecie mówi , że nawet ich domownicy wystąpią przeciwko nim:
\"Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią\"
Dalej wersecie 36 czytamy: \"i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy\"

Dlatego przyznanie się do Jezusa (uznanie go za Mesjasza) (wers 32) doprowadzi do rozłamu w rodzinie (34) - rodzina wystąpi przeciw swoim (21 wers). Chrześcijanie staną wobec dylematu - czy iść za rodziną (pomimo, że zmusza do odrzucenia Boga i jego Chrystusa) czy stanąć po stronie prawdy o Jezusie (że on jest Chrystusem posłanym przez Boga).

Ci co wybiorą rodzinę zamiast prawdy nie są godni Jezusa (wersety 32, 33). Z kolei ci co staną po stronie prawdy - będą musieli zmierzyć się z nienawiścią rodziny - oraz pokazać, że żywią nienawiść do ich postawy. Jest to zgodne z zasadą by nienawidzić zła: Izaj 61:8, Ps 97:10, Rzym 12:9, oraz tym, że nie można pogodzić interesu rodziny, gdy jest sprzeczna z wymaganiami Boga: Mt 6:24, Dz 5:27-29


Jak Chrześcijanie rozumieli wypowiedzi Jezusa:

  1. miłość do współmałżonka Ef 5:28-33

  2. nienawiść do ludzi to dawne czyny, przed oddaniem się Chrystusowi Tyt 3:3

  3. kto nie dba o domowników jest gorszy od niewierzącego 1Tm 5:8
Warto też wziąć pod uwagę :

  1. miłość oparta na zasadach , gr. agape - miłość
    William Barclay: „Agapē wiąże się z umysłem: nie chodzi tu o uczucie, które spontanicznie rośnie w naszych sercach, lecz o zasadę, którą świadomie kierujemy się w życiu. Agapē kojarzy się przede wszystkim z wolą” (New Testament Words)

  2. Nienawiść do Lei? (1 Mojż 29:30-32)

 data dodania: 2010.06.27 21:06    data edycji: 2011.12.27 19:06
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login