biblia - pismo święte - wiara

Co biblia mówi na temat spożywania alkoholu?

czytano 5759 razy

Rdz 27:25 - podawano wino podczas posiłków (Kzn 9:7)
Prz 31:3-6 - działa odurzająco, ale pozwala zapomnieć o przykrościach
Ps 104:15 - rozwesela serce
Est 1:10 - wprawia w dobry nastrój
Kzn 2:3 - rozwesela ciało
Mi 44:4 - pod rządami Boga, każdy będzie pod swą winoroślą -> dostęp do wina (Jl 3:18, Am 9:13, Za 9:17)
Kpł 10:8-9) - kapłani pełniący służbę (podczas jej pełnienia) w Izraelu nie mogli pić wina
Lb 6:2-4 - ślub nazireatu wykluczał spożywanie wina
Prz 23:29-31 - PIJAŃSTWO przyczyną różnych  problemów życiowych
Prz 20:1 - niezbytą mądrze zachowujemy się pod jego wpływem
Prz 23:20-21: Bóg potępia PIJAŃSTWO, zaleca zachowanie umiaru
1Tm 5:23 -  dobre na problemy z żołądkiem - Paweł zaleca Tymoteuszowi
1 Kor 6:9-10: pijacy nie odziedziczą królestwa
1 P 4:3 - NADUŻYWANIE wina nie cieszy sie uznaniem Boga
1 Kor 10:31 - pić tak by nie dawać powodów innym do zgorszenia
Hab 2:15 - potępiono tych co poją innych alkoholem by dobrać sie do ich ciała
Oz 4;11 - słodkie wino może być ciężkie na noc
Ef 5:18 - nie UPIJAĆ się
Mt 11:19 - Jezus pił wino
1Tm 3:3-8 - biskupi/nadzorcy i diakoni/słudzy pomocniczy - maja sie nie oddawać piciu mnóstwa wina

Podawano przy różnych uroczystościach:

 1. uczty (Est 1:7; 5:6, 7:2; 7:8)
 2. wesela (Jn 2:2, 3, 9, 10; 4:46)
 3. inne uroczystości ( 1Kn 12:39, 40; Hi 1:13, 18)

 

 

 

 

Uwagi marginesowe

Wino

Słowo tłumaczone:

 1. hebr. tiròsz [Rdz 27:28, 37; Oz 2:8, 9, 22] i chémer [Pwt 32:14; Iz 27:2]

 2. aram. odpowiednik chamár [Dn 5:1, 2, 4, 23];

 3. gr. gleúkos [Dz 2:13]).

 4. hebr.o jájin (najczęściej występuje w Biblii) Rodzaju 9:20-24

 5. gr. oínos (odpowiednik hebr. jájin) (Mt 9:17; Mk 2:22; Łk 5:37, 38)

 6. hebr. szechár zazwyczaj odnosi się do różnych mocnych napojów alkoholowych otrzymywanych z granatów, daktyli, fig itp. (Lb 28:7; Pwt 14:26; Ps 69:12).

 7. ʽasís,  w Pieśni nad Pieśniami 8:2 oznacza „świeży sok” z granatów, w innych wersetach odnosi się do wina, na co wskazuje kontekst (Iz 49:26; Jl 1:5)

Inne:

 1. Wino bywało środkiem płatniczym (2Kn 2:8-10, 15)
 2. stosowano jako dar dla osobistości (1Sm 25:18; 2Sm 16:1, 2)
 3. zaliczano do dziesięciny przeznaczonej na utrzymanie kapłanów i lewitów (Pwt 18:3, 4; 2Kn 31:4, 5; Neh 10:37, 39; 13:5, 12)
 4. stosowano jako łagodny środek odkażający (Łk 10:34)
 5. znaczenie symboliczne:
  1. symbolizujące gniew Boży (Jer 51:7, Ps 75:8; Jer 25:15; Obj 14:10; 16:19)
  2. „wino jej [duchowej] rozpusty”(Obj 14:8; 17:2; 18:3, 13)
  3. symboliczne pijaństwo (Iz 28:1-4).
 6. składane w ofierze Bogu (Wj 29:38, 40; Kpł 23:13; Lb 15:5, 7, 10; 28:14; 1Sm 1:24; 10:3; Oz 9:4)

   Wzmianki o piwie:
Iz 1:22
Oz 4:18
Nah 1:10

 data dodania: 2010.07.17 02:40    data edycji: 2011.12.27 19:07
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login