biblia - pismo święte - wiara

Index of quotations

czytano 3318 razy

Oto, jakie "odniesienia" do Ksiąg pozakanonicznych są pomieszczone w edycji greckiego tekstu "NT" na końcu: "Index of quotations" - notacja jak w tekście; nie uwzględniam deuterokanonicznych ---
Wniebowstąpienie Izajasza 5.11-14 -- do Hebrajczyków 11.37
Wniebowzięcie Mojżesza -- Judy 9
Henocha
1.2 -- 1 Piotra 1.12;
1.9 -- Judy 14-15
9.4 -- Objawienie dane Janowi 15.3; 17.14; 19.16
14.22 -- Objawienie 5.11
25.5 -- Objawienie 15.3
27.3 -- Objawienie 15.3
46.3 -- do Kolossan 2.3
51.2 - wg Łukasza 21.28
60.8 -- Judy 14
63.10 -- wg Łukasza 16.9
69.27 -- wg Jana 5.22
70.1-4 -- do Hebrajczyków 11.5
1 Ezdrasza 1.32 LXX -- wg Mateusza 1.11
3 Machabejska
2.5 -- Objawienie 14.10; 20.10; 21.8
5.35 -- 1 do Tymoteusza 6.15; Objawienie 17.14; 19.16
4 Machabejska
2.5 -- do Rzymian 7.7
7.19 -- wg Mateusza 22.32
Psalmy Salomona
5.4 -- wg Łukasza 11.21-22
5.9-11 LXX -- wg Mateusza 6.26
7.6 -- wg Jana 1.14
17.23-24 -- Objawienie 2.26-27
17.34 (31) -- Objawienie 21.24; 21.26
Inne --
Aratus, Phaenomena 5 -- Dzieje Ap 17.28
Cleanthes -- Dzieje Ap 17.28
Epimenides, de Oraculis -- do Tytusa 1.12
Menander, Thais (218) -- 1 do Koryntian 15.33

Za 'pochodzące z apokryfu' uchodzą też - wg komentatorów - imiona z 2 do Tymoteusza 3:8.
Zapodano z "THE GREEK NEW TESTAMENT", dzieło zbiorowe, Second Edition, UBS; strony 918 - 920.

Natomiast o wiele więcej - znacznie więcej - owych "zapodań" zawarte jest w edycji "NOVUM TESTAMENTUM GRAECE", Nestle-Aland, edycja 26.
Kto wie, jak jest w edycji 27.; owej bowiem, póki co, nie posiadam. Podobnie też 4. edycji "The Greek NT" [też nie posiadam].data dodania: 2010.09.15 03:52
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login