biblia - pismo święte - wiara

Dlaczego Żydzi musieli składać ofiary ze ZWIERZĄT ?

czytano 6642 razy

Gdy ludzkość odrzuciła zwierzchnią władzę Boga  - to zgodnie ze słowami Boga, została skazana na śmierć.  Sprawiedliwość i prawdomówność Boga wymagała dotrzymania w tej kwestii słowa. Doskonały Adam - zaprzepaścił  doskonałe życie i przekazał swojemu potomstwu grzech i śmierć.

Aby ludzie, mogli utrzymywać stosunki z doskonałym Bogiem, niezbędne było zadośćuczynienie sprawiedliwości. Musieli składać okup za swoje grzechy. Ponieważ Adam utracił życie, to jedyną słuszną ceną było życie (zgodnie z zasadą: "życie za życie" Wj 21:23)(1). Oczywiście życie zwierzęcia nie było równą wartością za życie Adama, dlatego mogło tylko "zakrywać" przed Bogiem grzech za jaki składał ofiarę:
Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku [odbywa się] przypomnienie grzechów. (Hebr  10: 1-3, BT)

Innym więc WAŻNYM celem składania ofiar - było przypomnienie, że ludzkości potrzebuje złożenia okupu, który pozwoliłby im odzyskać to co utracił Adam - doskonałe i wieczne życie (2). Przepisy prawa dotyczące składania ofiar miały wyraźnie pokazać ludziom, że potrzebują kogoś , kto ich WYKUPI - było "wychowawcą" prowadzącym do Chrystusa (3):  " Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie." (Gal 3:24, BT)

Jezus Chrystus jako doskonały człowiek, złożył ofiarę za ludzkość raz na zawsze: "Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (Hebr 10:10, BT), Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga" (Hebr 10:12, BT)


Pokrewny temat: Dlaczego Żydzi musieli składać ofiary ?

 

Przypisy

  1. Oczywiście ofiara nie miała zastosowania, gdy ktoś rozmyślnie grzeszył (np. rozmyślnego zabójcę czekała śmierć (Pwt 19:11, 12; por. Joz 20:5)
  2. Bóg już zaraz po grzechu pierwszych ludzi dał proroczą zapowiedź wykupienia ich z niewoli grzechu i śmierci (Rdz 3: 15), obietnicę Swoją realizował oraz przypominał o niej, np. Oz 13:14: „Z ręki Szeolu wykupię ich; wyratuję ich ze śmierci. Gdzież są, o Śmierci, twe żądła? Gdzież jest, o Szeolu, twa niszczycielska moc? Współczucie zostanie zakryte przed moimi oczami."
  3. Chrystus -  od greckiego terminu Christòs, będącego odpowiednikiem hebrajskiego Maszíach, czyli „Mesjasz; Pomazaniec

 data dodania: 2011.07.25 15:17    data edycji: 2011.07.25 15:18
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login