biblia - pismo święte - wiara

Biblia - Księgi

czytano 10382 razy

Księgi według chronologii biblijnej

Poniższe zestawienie prezentuje w porządku chronologicznym (według chronologii biblijnej),
księgi zestawione wedle ich pisarzy podawanych w Biblii:

kto spisał

kim był

zakończył

co spisał

Mojżesz pasterz, wódz, prorok

1473 p.n.e.

Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa (pięcioksiąg, Tora) Psalm 90, być może też 91
Jozue wódz

ok. 1450 p.n.e.

Jozuego
Samuel lewita, prorok

przed 1080 p.n.e.

Sędziów, Rut, część 1 Samuela
Gad prorok

ok. 1040 p.n.e.

część ostatnia 1 Samuela, 2 Samuela (z Natanem)
Natan prorok

ok. 1040 p.n.e.

jak wyżej (z Gadem)
Dawid pasterz, król

1037 p.n.e.

znaczna część Psalmów
synowie Koracha

część Psalmów
Asaf śpiewak
część Psalmów
Heman mędrzec
Psalm 88
Etan mędrzec
Psalm 89
Salomon król, mędrzec

ok. 1000 p.n.e.

większa część Przysłów, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei, Psalm 127
Agur

Przysłów, rozdział 30
Lemuel prorok
Przysłów, rozdział 31
Jonasz prorok

ok. 844 p.n.e.

Jonasza
Joel prorok

ok. 820 p.n.e. (?)

Joela
Amos hodowca, prorok

ok. 804 p.n.e.

Amosa
Ozeasz prorok

po 745 p.n.e.

Ozeasza
Izajasz prorok

po 732 p.n.e.

Izajasza
Micheasz prorok

przed 717 p.n.e.

Micheasza
Sofoniasz książę, prorok

przed 648 p.n.e.

Sofoniasza
Nahum prorok

przed 632 p.n.e.

Nahuma
Habakuk prorok ok. 628 p.n.e. Habakuka
Abdiasz prorok

ok. 607 p.n.e.

Abdiasza
Ezechiel kapłan, prorok

ok. 591 p.n.e.

Ezechiela
Jeremiasz kapłan, prorok

580 p.n.e.

1 i 2 Królów, Jeremiasza, Lamentacje (Treny)
Daniel książę, prorok

ok. 536 p.n.e.

Daniela
Aggeusz prorok

520 p.n.e.

Aggeusza
Zachariasz prorok

518 p.n.e.

Zachariasza
Mardocheusz zarządca

ok. 475 p.n.e.

Estery
Ezdrasz kapłan, zarządca

ok. 460 p.n.e.

1 i 2 Kronik, Ezdrasza
Nehemiasz namiestnik

po 443 p.n.e.

Nehemiasza
Malachiasz prorok

po 433 p.n.e.

Malachaisza
Mateusz poborca, apostoł

ok. 41 n.e.

ew. Mateusza
Łukasz lekarz, misjonarz

ok. 61 n.e.

ew. Łukasza, Dzieje Apostolskie
Jakub brat Jezusa

przed 62 n.e.

List Jakuba
Marek misjonarz

ok. 60-65 n.e.

ew. Marka
Piotr rybak, apostoł

ok. 64 n.e.

1 i 2 List Piotra
Paweł apostoł, misjonarz

ok. 65 n.e.

1 i 2 List do Tesaloniczan, List do Galacjan, 1 i 2 List do Koryntian, List do Rzymian, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona, List do Hebrajczyków, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa
Juda brat Jezusa

ok. 65 n.e.

Judy
Jan rybak, apostoł

ok. 98 n.e.

Objawienie, ew. Jana, 1, 2 i 3 List Jana

 

 

źródło, za zgodą: Ksiegi Bibliidata dodania: 2010.01.03 00:51    data edycji: 2012.01.04 00:05
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 1         Dodaj komentarz

2014-04-22 7:24 | Miłosz

Spis uwzględnia jedynie kanon protestancki. Brak ksiąg Machabejskich, Syracha, Barucha, Tobiasza (własciwie wszystkich deuterokanonicznych). Czy nie jest uczciwie napisać, że blog jest związany z reformacją? Skąd informacja że Juda to brat Jezusa?

Odpowiedzi:

 

 

Spis uwzględnia jedynie kanon protestancki. Brak ksiąg Machabejskich, Syracha, Barucha, Tobiasza (własciwie wszystkich deuterokanonicznych).

>Odpowiedź: Spis uwzględnia księgi natchnione przez Boga, a nie księgi dodane do ksiąg natchnionych - np. weryfikacja tej kwestii: http://www.biblia.wortale.net/20-Kanon-Biblii.html
oraz:

Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. (Prz 30:6)

Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. (Pwt 13:1)

Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. (1 Kor 4:6)

Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić. ( Jn  10:35)

Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. (2 Kor 4;2)

Nie wiem jaki jest kanon protestancki nie interesuje mnie to.

-

Czy nie jest uczciwie napisać, że blog jest związany z reformacją?
> Odpowiedź:  co ma uczciwość do stanu faktycznego? Blog nie jest związany z reformacją, więc oczywiste jest że nie ma takiej informacji.

Skąd informacja że Juda to brat Jezusa?
> Odpowiedź:  tutaj rozpoczęty temat: http://www.biblia.start24.eu/337-Bracia-Jezusa.html

 

 

 

 

 

 Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login