biblia - pismo święte - wiara

Literalny:

 1. Zwłoki grzeszników:
  1. prawo nakazywało palić w ogniu (Kpł 20:14; 21:9)
  2. najpierw kamieniowanie (śmierć) a dopiero potem ogień (Joz 7:25)
  3. najpierw śmierć wrogów -> potem spalić ogniem  (Pwt 13:12-16)
 2. Przeprowadzenie przez ogień OCZYSZCZAŁO łupy (Liczb 31;22)
 3. Ludzie palący ludzi:
  1. Filistyni palili wrogów (Sdz 15:6)
  2. Wyznawcy Molocha palili ludzi w ogniu (Kpł 20:2-5; Pwt 12:31;)
  3. Palenie ludzi w Dolinie Hinnoma dla Baala (2Kn 28:1-3; Jer 7:31; 19:5)
  4. prawdziwi czciciele Boga przez Nabuchodonozora (Dn 3 rozdział)
 4. Zagłada:
  1. spalenie ogniem (Pwt 13:16; Joz 6:24)

 

Symboliczny:

 1. Obecność Boga
  • Anioł przedstawiciel Boga w płomieniu ognia (Wj 3:2)
  • Słup ognia - jako symbol obecności Boga (Wj 13:21; 40:38)
  • Chwała Boga ukazana w ogniu (Wj 19:18; 24:17)
 2. Uczucia, odczucia:
  • Złość jak ogień (Lam 2:3-4)
  • Miłość to żar ognia (Pnp 8:6)
  • Namiętność, pożądanie - płomień (Rz 1:27; 1Kor 7:9)
  • Chęć, przymus działania - Jr 20:9
  • Zapalczywość, złość Boga -  ogniem (Ps 79:5; 89:46; Iz 30:27)
 3. Wyrok, sąd, zagłada:
  • Sąd, wyrok (Sof 2:2; Mal 4;1)
  • Bóg ogniem - gdy wykonuje wyrok (Pwt 4:24; 9:3)
  • Słowo Boga ogniem (Jer 23:29) -> gdy występuje przeciw swoim wrogom (Jer 23:27-32)
  • zwłoki ludzi - których ogień nie będzie gaszony - symbolem kary dla tych co sprzeciwili sie Bogu (Iz 66:24)
  • ogień wieczny dla Diabła i jego aniołów (zniszczenie, czyt.: ogień wieczny) (Mt 25:41)
  • ogień nieugaszony (gehenna) (Mk 9:43-49)
  • sąd nad ziemią (1Pt 3:5-7)
  • na podobieństwo ognia wyrok Boga (Iz 66:15-16) por Iz 66:24
  • ogień na symboliczny Magaog ( Ez 39:6, 9, 10)
  • narody występujące przeciw świętym Boga - > ogniem pożarte (Obj 20:7-9)
  • diabeł w jeziorze ognia i siarki (Obj 20:10) (więcej: gehenna)
 4. Wypróbowanie, doświadczenia:
  1. Posolenie ogniem -> wypróbowanie(?) (Mk 9:49)
  2. Ocena naszego postępowania objawiona przez ogień (1Kor 3:12)
  3. Ciężkie doświadczenia - ogniem (1P 1:6-7), pożarem (1Pt 4;12-13)
 5. Chrzest ogniem (Mt 3:11)
 6. Dzień przyjścia posłańca Boga - ogniem Mal 3:1-3

 

Ogień od JHWH

 1. Pochłonął złoczyńców (Lb 11:1; 16:35; 2 Krl 1:10-25, Judy 7)
 2. Zniszczeni przez ogień stali sie symbolem: Kary OGNIA WIECZNEGO - Sodoma i Gomora (Judy 7)

 

Ogień od Szatana

 1. zniszczył dobytek i ludzie(?) (Hi 1:12->16)

 

Ogień był zatem symbolem (głównie):

 1. zniszczenia (równoznaczne z wydaniem sądu), zagłady
 2. obecności Boga
 3. ciężkich przeżyć/ próbdata dodania: 2010.08.16 12:28
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login