biblia - pismo święte - wiara

Jaki pożytek przynosi poznanie prawdy o śmierci ?

czytano 4003 razy

"Człowiek co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia porównany jest do bydląt, które giną"

Te słowa znajdziemy w Psalmie 49:20 w przekładzie Biblii Tysiąclecia.  Dlaczego jeden (ale nie jedyny) z pisarzy Biblii  mógł tak powiedzieć? Dlatego, że doskonale zdawał sobie sprawę, że życie ludzkie z perspektywą jego zakończenia, niczym nie różni się od życia zwierząt. Salomon tak o tym pisał w Kaznodziei 3:18:
"Jest bowiem coś, co się przytrafia synom ludzkim, i coś, co się przytrafia zwierzęciu, a przytrafia im się to samo. Jak umiera ono, tak i on umiera...

Życie ludzkie, które trwa zaledwie chwilę - nieistotne jest czy ta chwila to 30 czy 100 lat - niczym nie różni się od życia zwierząt. Nie mają też znaczenia dokonania, tytuły czy jakiekolwiek osiągnięcia w naszym życiu. Nie ma znaczenia czy jesteśmy bogaczami czy biedakami, Kaznodzieja w 1:3 mówi:
" Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu jaki zadaje sobie pod słońcem?" i dalej w 2:14b:
"Ale poznałem tak samo, że ten sam los spotyka wszystkich"


I te wszystkie działania czy to sukcesy czy nawet porażki - nie mają one znaczenia zarówno dla nas - jak i dla tych co będą po nas, bo oni również przeminą, przestaną istnieć. Salomon tak to podsumował, Kaznodziei 1:3-4:
”Cóż za pożytek ma człowiek z wszelkiego swego trudu, którym się trudzi pod słońcem? Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi..."

i dalej w wersecie 11:

"Nie ma pamięciludziach z czasów dawniejszych ani nie będzie też o tych, którzy pojawią się później. Nie będzie i o nich pamięci wśród tych, którzy przyjdą jeszcze później."

Patrząc więc na życie z perspektywy przemijania , jego ulotności, łatwo każdy z nas dostrzega, że takie życie nie ma sensu. Każde działanie jest krótkotrwałe i mało istotne.

Wiele osób z tego powodu popada w przygnębienie lub targa się na swoje życie. Jeszcze więcej ludzi żyje w ciągłym lęku przed jego końcem.

Dlatego apostoł Paweł pisał o pożytku jaki odnoszą Chrześcijanie poznając prawdę o śmierci i mając nadzieję na zmartwychwstanie. W Liście do Hebrajczyków 2:15 NW czytamy:

"i żeby oswobodzić wszystkich, którzy wskutek strachu przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli."

Poznanie prawdy o śmierci - że to tylko chwilowy stan niebytu z nadzieją na zmartwychwstanie -  nie tylko wyzwala nas od strachu przed końcem istnienia, ale nadaje naszemu życiu sens, pozwala działać z rozsądnym przekonaniem, że to co robimy - to działania w długofalowej perspektywie - perspektywie życia, które nigdy się nie skończy.

Powracając do wersetu jaki cytowałem na wstępie:
Człowiek co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia porównany jest do bydląt, które giną"

-
poznanie prawdy o śmierci przyniesie pożytek, jeśli będziemy się zastanawiać jak najlepiej spełniać wymagania Boże, by mieć perspektywę życia które ma sens - życia wiecznego. To "zastanawianie" ma zmuszać do działania co podkreślił apostoł w 1 Liście do Tesaloniczan 5:21-22 NW:

"Upewniajcie się o wszystkim (by sie upewnić należy sie zastanowić)*, mocno trzymajcie się tego co szlachetne. Powstrzymujcie sie od wszelkiej formy niegodziwości"

Trzymanie się - tego co szlachetne w oczach Boga - da nam podstawę do żywienia nadziei na zmartwychwstanie oraz pozwoli wieść sensowne - a przez to - i radosne życie. Wówczas będziemy mogli powtórzyć za apostołem Pawłem: "abyście się nie smucili jak pozostali, którzy nie mają nadziei" (1 Tesaloniczan 4:13 NW)

 

 

* przypis w nawiasie mójdata dodania: 2010.02.02 22:42    data edycji: 2010.02.02 22:46
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login