biblia - pismo święte - wiara

Widzenie Boga to nie fizyczne zobaczenie go

czytano 4851 razy

Liczb 16:8:
Mówię do niego usta w usta, tak mu przedstawiając, a nie przez zagadki; i widzi on postać Jehowy. Czemuż więc nie baliście się mówić przeciwko mojemu słudze, przeciwko Mojżeszowi?"

Wimy, że na pewno Mojżesz nie widział bezpośrednio Boga, Apostoł Paweł pisząc o Mojżeszu napisał, ze Mojżesz „pozostał bowiem niezłomny, jak gdyby widział Niewidzialnego." (Hebr 11:27)

Wiemy również, że Boga nikt z ludzi nie zobaczył, potwierdzają to wypowiedzi zanotowane kilka set lat później:

  • 1 Jana 4:12: Boga nikt nigdy nie widział(...)
  • Jana 1: 18: „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga (...)

 

Podobnej sytuacji doświadczyli inni Izraelici - Księga Wyjścia 24:10 mówi: „I zobaczyli Boga Izraela" Ale jak go zobaczyli na czym to polegało?

Następny werset (Wj 24:11) wyjaśnia: „lecz otrzymali wizję prawdziwego Boga"

W Biblia często spotykamy się z informacją, że Bóg coś zrobił, pomimo, że posłużył się pośrednikiem. Przykładem jest relacja z Księgi Wyjścia, gdzie anioł mówi w imieniu Boga: „Jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył sobie twarz, gdyż bał się patrzeć na prawdziwego Boga" (Wyj 3:6)

Wiemy, ze nie chodziło o osobistą postać i obecność Boga, ponieważ w Wyjścia 3:2 czytamy: „Wówczas ukazał mu się anioł Jehowy w płomieniu ognia pośrodku ciernistego krzewu". Pomimo, że ukazał się Mojżeszowi anioł, dialog Mojżesz prowadził jak gdyby rozmawiał z prawdziwym Bogiem: „Jednakże Mojżesz powiedział do prawdziwego Boga: (...) (Wyj 3:11

Podobną sytuację znajdziemy w Księdze Sędziów w rozdziale 6 - rozmowa człowieka z Bogiem za pośrednictwem anioła. W wersecie 11 nazwano go „aniołem Jehowy". Jednak w wersetach 14 i 15 jest opisywany jakby był samym Bogiem: „Na to Jehowa zwrócił się ku niemu i rzekł: ‛Idź w twojej mocy i na pewno wybawisz Izraela z ręki Midianu. Czyż cię nie posyłam?' Wtedy [Gedeon] mu odrzekł: ‛Wybacz, Jehowo. Czym wybawię Izraela?'" Zatem o zmaterializowanym aniele, którego ujrzał i do którego się zwracał, sprawozdanie biblijne wyraża się jak o samym Bogu. W wersecie 22 Gedeon oświadcza: „Widziałem twarzą w twarz anioła Jehowy!" Anioł ten mówił dokładnie to, co mu nakazał Bóg. Tak więc Gedeon rozmawiał z Bogiem przez anielskiego wysłannika.

Również rodzice Samsona rozmawiają z anielskim posłańcem (Sędziów 13:2-18). A sprawozdanie kończy się słowami: wersecie 22 Manoach mówi do żony: „Niechybnie umrzemy - widzieliśmy przecież Boga". W rzeczywistości nie widział Boga, odniósł jednak takie wrażenie, gdyż ujrzał Jego osobistego przedstawiciela, który się zmaterializował

Podobne: Abraham - zob. (Rodzaju 18:1)

Podsumowując. Stwórca przy kontaktach z ludźmi posługiwał się pośrednikami (aniołami).Dodatkowo sytuację związana z rozmowa Mojżesza z Bogiem opisują kilkaset lat później słudzy Boga:

1. „Po cóż więc Prawo? Zostało nadane, aby ujawniło wykroczenia, do czasu przyjścia nasienia, które miało obietnicę; przekazali je aniołowie przez rękę pośrednika" (Galatów 3:19).

2. W Dziejach Apostolskich 7:38, czytamy: „To on przebywał pośród zboru na pustyni z aniołem, który przemawiał do niego na górze Synaj, oraz z naszymi praojcami". Anioł ten był osobistym rzecznikiem Stwórcy

 data dodania: 2010.08.18 11:56    data edycji: 2015.05.10 01:13
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login