biblia - pismo święte - wiara

Czy 24 starszych to 144 tysiące? (Obj 4,4 i 14:1)

czytano 3459 razy

Kim zatem są "starsi" ?

Obj 4:4: „A wokoło tronu są dwadzieścia cztery trony i na tych tronach ujrzałem zasiadających dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty wierzchnie, a na ich głowach złote korony"

Korony na głowach oraz zasiadanie na tronach symbolizuje władze królewską. Liczba 24 wskazuje na funkcje kapłańskie - w starożytnym Izraelu usługiwały 24 odziały kapłanów (zob. 1 Kronik 24:1-19)

Starsi wśpiewają nową pieśń : Obj 5:8-98 A gdy wziął ten zwój, cztery żywe stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem i każdy miał harfę oraz złote czasze pełne kadzidła, a kadzidło oznacza modlitwy świętych. 9 I śpiewają nową pieśń,(...)

Podsumowanie informacji o 24 starszych:
- kapłani
- królowie
-
śpiewają nową pieśń

 

Kim są 144 tysiące?

Obj14:1-5: I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca. 2 I usłyszałem odgłos z nieba jak odgłos wielu wód i jak odgłos potężnego gromu; a głos, który słyszałem, był taki, jak śpiewaków, którzy wtórują sobie na harfie, grając na swych harfach. 3 I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami, i starszymi; i nikt nie zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy kupionych z ziemi. 4 Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka, 5 a w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy.

Porównaj z :
144 000 n
azwani synami z każdego plemienia Izraela
Obj 7:4 (Izraela Bożego, Gal 6:16). Królowie i kapłani → (1Pt 2:9; Wj 19:5, 6).

Śpiewają nową pieśń - Obj 14:3

Kupieni z ziemi jako pierwociny (Jak 1:18).

Podsumowanie informacji o 144 000:
- kapłani
- królowie
-
śpiewają nową pieśń

Oba określenia „24 starszych" oraz „144 000" mają te same przywileje (królowie i kapłani), a wiemy, że te przywileje otrzymuje jedna grupa Izrael Boży, królewskie kapłaństwo (opisałem ten aspekt omawiając kwestię przymierzy: http://www.biblia.start24.eu/463-Kto-moze-spozywac-emblematy-zwiazane-z-Ostatnia-Wieczerza-1-Kor-11-24.html )

Ponadto wiemy, że nowej pieśni nie zdołał się nikt nauczyć oprócz określonej grupy. Zatem gdy mowa, ze śpiewa ją 24 starszych, to oczywiste jest , że oni są tą samą grupą tylko inaczej nazwaną (podobnie jak Szatan jest nazwany „wężem starodawnym" (Objawieniu 12:9 i 20:2) , czy Jezus nazywany „barankiem" Obj 14:10, 12)

 data dodania: 2015.05.13 00:55
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login