biblia - pismo święte - wiara

Kto zagrażał Kainowi?

czytano 4243 razy

Pytanie: Gdy Kain zabił Abla, to Bóg go naznaczył, aby nikt nie go nie zabił. Można by przypuszczać, że poza Edenem byli inni ludzie. 

Odpowiedź:

Po kolei zatem:
 
1.Nazwano go „ogrodem Eden” (Rdz 2:15), a w późniejszych tekstach „Edenem, ogrodem Bożym” (Eze 28:13) oraz „ogrodem Jehowy” (Iz 51:3) NW. Septuaginta oddaje hebrajskie gan („ogród”) przez greckie parádeisos. Pochodne słowa oznaczają w wielu językach raj i kojarzą się z ogrodem Eden (ang. paradise, niem. Paradies).
 
2. Po buncie Stwórca wypędził ludzi z Edenu: „wypędził człowieka, a po wschodniej stronie ogrodu Eden postawił cherubów i płomieniste ostrze miecza, który się stale obracał, by strzec drogi do drzewa życia” (Rdz 3:22-24).

3. Kain urodził sie po wypędzeniu z Edenu: „Wydałam mężczyznę z pomocą Jehowy” (Rdz 4:1) NW.

4. Po urodzeniu Kaina, Adam i Ewa mieli jeszcze mnóstwo innych potomków:
 
"Adam współżył ze swoją żoną Ewą i ona stała się brzemienna. Po pewnym czasie urodziła Kaina i powiedziała: „Wydałam mężczyznę z pomocą Jehowy”. Później jeszcze urodziła jego brata, Abla" (Rdz 4:1)
 
"I Adam żył sto trzydzieści lat. Potem został ojcem syna na swe podobieństwo, na swój obraz, i nazwał go imieniem Set. 4 A dni Adama po zrodzeniu Seta było osiemset lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. Tak więc wszystkich dni, które przeżył Adam, było ogółem dziewięćset trzydzieści lat; i umarł." (Rdz 5:3)

Ponieważ ówcześni ludzie żyli po 800- 900 lat, łatwo wywnioskować, że za życia Kaina, było już sporo ludzi, których "mógł spotkać". Biblia nie mówi ile żył sam Kain.
 
5. Obecność innych ludzi poza Kainem,potwierdza również Rdz 4:17: " Następnie Kain współżył ze swą żoną" - Biblia nie wyjawia kto to był, ale z kontekstu z Rz 5:1-32 - wynika, że musiała o być wnuczka lub córka Adama i Ewy
 
Podsumowując: po buncie Adama i Ewy nikt z ludzi nie mieszkał w Edenie. Poza Kainem, było sporo innych potomków Adama - zatem , któryś z nich mógłby chcieć pomścić Abla.
 
ps.
Biblia nie wyjaśnia czym był znak jaki otrzymał Kain (Rdz 4:10-15). Mogło to być po prostu postanowienie Stwórcy - które było powszechnie znane i respektowane (por. Rdz 4:24)


data dodania: 2015.12.30 03:23    data edycji: 2015.12.30 03:42
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login