biblia - pismo święte - wiara

Kapłani z każdego narodu?

czytano 2675 razy

Pytanie: Chciałabym jeszcze dopytać w kwestii 144.000. Obj 5:9,10 mówi o kapłanach, że pochodzą z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, natomiast Obj 7:4, wywodzi kapłanów z każdego plemienia synów Izraela. Czy te dwa fragmenty nie są ze sobą sprzeczne? Bo skoro jest mowa kapłanach z każdego narodu, więc nie tylko z plemion Izraela? Natomiast jeżeli rozumieć plemiona symbolicznie to czy również nie powinno się symbolicznie traktować liczby 144.000. Rozumię, że do zboru chrześcijańskiego mieli wejść poganie ale nie jestem przekonana o tym, że mieli oni wchodzić też w skład Izraela Bożego.


 

  • Obj 7:4 BT: I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela
  • Obj 7:4: NW: I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące — opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela

Jest tutaj mowa o Izraelu Bożym (zob. Gal 6:16), 144 000 tworzy Izrael Boży.

To oni są opieczętowani: "...Za jego sprawą też, uwierzywszy, zostaliście opieczętowani..."(Ef 1:13,14 + 2 Kor 5:1-5)

Potwierdza to też kontekst, dalej Obj 7:5-8 czytasz z jakich plemion oni są. Ta lista różni się od listy plemion Izraela cielesnego.
Jako ciekawostka istotna w tym kontekście: Włączono na listę plemię Lewiego, co wskazuje na to, że w Izraelu Duchowym nie ma odrębnej klasy kapłanów (wszyscy oni są królami i kapłanami: "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem..." 1P 2:9)

  • Obj 5:9-10, mówi stanowczo o tej samej grupie:" i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią” (Obj 5:10) - czyli mamy klasą kapłanów i królów.


W wersecie 9 czytasz

  • "...ponieważ zostałeś zabity i swoją krwią kupiłeś Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu"

Do momentu złożenia ofiary przez Jezusa, nikt spoza fizycznego Izraela nie mógł zostać ani królem, ani kapłanem. Ten werset mówi wyraźnie o tym, że w skład Izraela Bożego wejdą ludzie ze wszystkich narodów, a nie sami Żydzi.

Poganie mieli wejść w skład Izraela Bożego, tutaj wersety nie budzące wątpliwości, np.:
1. Nieobrzezany poganin wchodzi w skład Izraela Bożego, otrzymując Ducha Świętego - Dz 10:44-45
2. Rz 3:22-26, 5:1-2, 9:25-26, + Rz 11:17-24 (wszczepieni poganie, Izraelici wyłamani, etc.)
3. Gal 3:28-29
4. 1P 2:10 -> 1P 2:9
Jeśli potrzeba rozwinę ten wątek, choć wersety powinny być wystarczające.

 

Ostatnie kwestia: czy liczba 144 tys, jest symboliczna.

1. W księdze Objawienia występują liczby symboliczne, ale też literalne np. Mt 19:28->Obj
21:14, albo Obj - wyraz "tysiąc" występuje tu z rodzajnikiem określonym.

2. Zwrot "pierwociny" oznacza wybraną ilość, która stanowi całość -> Jezus nazwał ich "małą trzódką": (Łukasza 12:32; 22:29)

3. Pożniej jest zestawienie konkretnej liczby z bliżej nieokreśloną "wielką rzeszą". Jeśli liczba 144 tys byłaby symboliczna, to w stosunku do tej "rzeszy" - można by użyć inną symboliczna liczbę. Nie zrobiono tego, co wskazuje na to, ze liczba 144 tys- mała trzódka, nie jest symboliczna

 

Zatem żadnej sprzeczności nie ma :)data dodania: 2015.09.27 16:06    data edycji: 2015.09.27 16:10
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login