biblia - pismo święte - wiara

Czy Izrael Boży jest tym samym Izraelem co Izrael z pochodzenia?

czytano 3911 razy

Zarówno Jezus, Paweł jak i inni - Izrael Boży oddzielają od "fizycznego Izraela". W skład Izraela Bożego mogli wejść zarówno Izraelici jak i ludzie ze wszystkich narodów.

Jezus powiedział: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce" (Mateusza 21:43).

Galatów 6:16: A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania - nad Izraelem Bożym - niech będzie pokój i miłosierdzie." (List napisany w czasie gdy do zboru mogli już wchodzić poganie)

Dzieje 10:45-47:  A wierni, którzy przyszli z Piotrem - ci z obrzezanych - zadziwili się, ponieważ wspaniałomyślny dar ducha świętego został wylany także na ludzi z narodów. Słyszeli bowiem, jak mówią językami i wywyższają Boga. Na to Piotr rzekł: „Czy tym, którzy tak jak my otrzymali ducha świętego, może ktoś odmówić wody, żeby nie zostali ochrzczeni?"

Rzymian 2:28-29: Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele.  Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. Taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga.

Rzymian:  11:25-26: Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy - tak byście nie byli roztropni we własnych oczach - że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów, i w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael. Tak jak jest napisane: „Wyzwoliciel wyjdzie z Syjonu i odwróci bezbożne praktyki od Jakuba.

Wszystkie te wydarzenia związane z Izraelem Bożym (nowym narodem)  zostały zapowiedziane przez Stwórcę wcześniej, zob. (Izajasza 55:5; Amosa 9:11, 12)

 data dodania: 2014.01.07 16:59
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login