biblia - pismo święte - wiara

Czy należy wszystko wybaczać ? Czy Bóg wybacza wszystko?

czytano 4905 razy

Przebaczanie:

 • „... Bo przebaczę ich przewinienie, a ich grzechu już więcej nie wspomnę ..." (Jer 31:34)
 • „Ja, właśnie ja ze względu na samego siebie zmazuję twoje występki i nie wspomnę na twoje grzechy" (IZ 43:25)


"Użyte w Jer 31:34 „wspomnę" jest tłumaczeniem formy słowa „zachar". „Theological Wordbook of the Old Testament (Słownik Teologiczny Starego Testamentu) opisuje je jako „nadmieniać, oznajmiać, recytować, ogłaszać, wzywać, rozpamiętywać, oskarżać, wyjawiać". W Theological Dictionary of the Old Testament : „W rzeczywistości (...) [zachár] często nawiązuje do działania i pojawia się w połączeniu z czasownikami wyrażającymi czynność"

Gdy zatem Bóg mówi: ‛wspomina jego winę', to oznacza, iż poczyni kroki przeciw niemu z powodu braku skruchy (Jeremiasza 14:10).
A gdy mówi: „Ich grzechu nigdy nie wspomnę", to zapewnia, że jeśli raz przebaczył nam winy, nigdy się do nich nie odwoła, by nas oskarżać, potępiać lub karać."


Bóg wszystkiego nie wybacza:

Po pierwsze: Bóg nie wybacza automatycznie: w czasach Izraela należało złożyć ofiarę i okazać skruchę(Kapłańska 5:5-7), w naszych czasach należy okazać szczerą skruchę i zaprzestać złego postepowania.

Druga kluczowa kwestia: to, że grzesznik uzyska przebaczenie nie znaczy, że uniknie skutków swego postępowania, np.: „Pan również odpuścił twój grzech" (2 Samuela 12:13) + do końca życia ponosił przykre skutki swego grzechu (2 Samuela 12:9-14; zobacz też 2 Samuela, rozdział 24).

I trzecia: Do wybaczenia NIEZBĘDNE jest okazanie skruchy ! Jeśli grzesznik nie okazuje skruchy nie ma podstaw do wybaczania:

 • rozmyślne trwanie w grzechu - wyklucza przebaczenie ! (Hebrajczyków 10:26, 27)
 • przyjęty do zboru dopiero po okazaniu skruchy i zaprzestaniu grzesznych uczynków: (1 Koryntian 5:1, 13; 2 Koryntian 2:5-9)
 • jeśli wobec mnie okaże szczerą skruchę (Łukasza 17:3, 4)
 • niektórzy są niezdatni do skruchy (?) a więc nie zasługują na wybaczenie (Hebrajczyków 6:4-6 + 10:26, 27)


Przykładowe wersety i sytuacje opisanw Bliblii:

 1. Bóg nie wybaczył Adamowi i Ewie (Rodzaju 3:16-24)
 2. Bóg nie wybaczył Izraelitom np.: Nehemiasza 9:30
 3. Bóg nie wybacza trwania w grzechu po poznaniu prawdy o nim (Hebrajczyków 10:26, 27 + Mr 3:29)
 4. Judaszowi (Jana 17:12)
 5. Szatanowi (1 Jana 3:8 +
 6. współczesnym Jezusowi Izraelitom (jako narodowi) (Mat. 23:37, 38). W konsekwencji grzeszny, nieokazujący skruchy naród został zastąpiony Izraelem duchowym (Mat. 21:43; Gal. 6:16).
 7. nieokazującym skruchy (Hebrajczyków 6:4-6 +10:26, 27)


Mam nadzieję, że podane wersety bezsprzecznie pokazują, że Bóg nie zawsze wybacza i nie wszystko wybacza oraz, że podstawą do przebaczenia jest okazanie skruchy przez grzesznika (i zaprzestanie złych uczynków)data dodania: 2015.03.29 15:20    data edycji: 2015.03.29 15:25
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login