biblia - pismo święte - wiara

Co jest wolą Boga względem ludzi ?

czytano 5202 razy

Wolą Boga jest by ludzie poznali prawdę oraz by zostali wybawieni: 1 Tym 2:3-4: Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga,  którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawienidoszli do dokładnego poznania prawdy.

Wolą Boga jest by ludzie poznali prawdę.
Prawdą jest Słowo Boże Biblia (Jana 17:17)

I oczywiste też jest, że jeśli poznaliśmy Biblię to znając wolę Boga - wiem, że chce on by inni ją też poznali. Powinniśmy zatem starać się dotrzeć do innych osób i umożliwić im poznanie Biblii. Tak postępował Jezus (Mk 1:39; 6:56; Łk 8:1; 13:26; Jn 18:20, Mt 4:23; 11:1; 28:18-20) i tak postępowali pierwsi chrześcijanie (Dz 2:14-18; 10:40-42; 13:47; 14:3; por. Rz 10:15)

Wolą Boga jest również nasze wybawienie.
Bóg wskazuje drogę do tego wybawienia: Dzieje 16:30, 31 (Bg): „Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony? A oni [Paweł i Sylas] rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój"

Oczywiście wiara poparta uczynkami: Jak. 2:14, 26 (Bw): „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa".

Te uczynki, przykazania oraz dokładne wskazówki dotyczące różnych aspektów spełniania woli Bożej (np. życie rodzinne, życie płciowe, postępowanie względem bliźnich, etc) - znajdziemy w Biblii, przykłady:

  • 1 Tes 4: 3-4 NW: Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie, abyście się powstrzymywali od rozpusty;  aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie w uświęceniu i szacunku, nie w zachłannej żądzy seksualnej, jaką też pałają narody, nie znające Boga"
  • Galatów 5:19-22 NW: Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo.

Podsumowując:  Kaznodziei 12:13 NW: Konkluzja sprawy, po wysłuchaniu wszystkiego, jest następująca: Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj jego przykazań.

 

 

 data dodania: 2013.06.18 23:58
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login